SCENARIUSZE ZAJĘĆ TERENOWYCH. Dla szkoł podstawowych (4-6) oraz gimnazjów

Autorzy: Małgorzata Jankowska, Anna Komorowska, Magdalena Noszczyk, Agnieszka Sala, Michał Tragarz

Zestaw ćwiczeń plenerowych z propozycjami zajęć, które można realizować z dziećmi i młodzieżą poza terenem szkoły opisem wielu ciekawych i skutecznych metod edukacyjnych.

Materiały podzielone są na pięć rozdziałów:

  • W poszukiwaniu skarbu. Zabawa w moim regionie - wspólnie z młodzieżą poszukiwanie skarbów w regionie
  • Krajobraz w miniaturze. Wspólnie budujemy edukacyjny plac zabaw - możliwości stworzenia naturalnego placu zabaw
  • Dwa kółka i spółka - jak przeprowadzić zajęcia rowerowe
  • Idziemy w las - badanie leśnych zasobów okolicy
  • Sąsiedzi śledzi, czyli co piszczy w szuwarach. Jak badać rzeki, jeziora i stawy regionu
  •  temat metod edukacyjnych.

Data wydania: Warszawa 2015