Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie - lokalnie o migracjach

Publikacja zawiera 16 scenariuszy przedmiotowych z zakresu migracji w edukacji globalnej dla nauczycieli i nauczycielek gimnazjum uczących m.in. języka polskiego, języka angielskiego, biologii, historii, etyki, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, zajęć artystycznych. Scenariusze zajęć zostały przygotowane przez nauczycielki i nauczycieli doświadczonych w zakresie edukacji globalnej, którzy poruszają z młodzieżą tematykę migracyjną i uchodźczą podczas zajęć przedmiotowych.

Data wydania: Warszawa 2016