Punkty widzenia - Klub dobrej rozmowy. Przewodnik dla młodzieży

Autorki: Malina Baranowska-Janusz, Julia Godorowska, Elżbieta Krawczyk

Przewodnik dla młodzieży w wieku 11-18 lat oraz nauczycieli i nauczycielek z różnych etapów edukacyjnych. Zapraszamy w nim do zakładania w szkołach klubów dobrej rozmowy o uchodźcach, migracjach i innych ważnych tematach współczesnego świata. Materiał ten ma pomóc młodzieży krok po kroku zorganizować klub dobrej rozmowy, a także podsunąć proponowane tematy do dyskusji oraz wesprzeć w planowaniu przebiegu spotkań.

Data wydania: Warszawa 2017