EDUKACJA GLOBALNA W SZKOLE

Publikacja dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy stykają się z pojęciem edukacji globalnej. W przystępny sposób przybliża podstawowe zagadnienia związane z tą dziedziną i zawiera przykłady ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych w szkole.

Data wydania: Warszawa 2011

Wydanie II rozszerzone