CAŁY ŚWIAT W KLASIE. Ćwiczenia do wykorzystania na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum

20 ćwiczeń z edukacji globalnej. Świetne uzupełnienie lekcji historii, geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie o tematy z zakresu podstawy programowej, które w podręcznikach traktowane są w sposób ogólnikowy lub skrótowy.

Data wydania: Warszawa 2011