KULTURA POLSKICH ROMÓW. Poznajmy się!

Publikacja z narzędziami do prowadzenia lekcji na temat kultury polskich Romów. skierowana do nauczycieli zainteresowanych kulturą i historią Romów oraz pracujących w wielokulturowym środowisku.

Zawiera 8 scenariuszy lekcji, odwołujących się do filmów, np. „Papuszy” Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze czy „Filmowej Kolekcji Bajek” Ośrodka Pogranicze z Sejn i utworów literackich oraz wywiady z ekspertami.

Data wydania: Warszawa 2014