Dla Dyrekcji

Szkoła Ucząca Się

Program  realizujemy od 16 lat wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Pracujemy w nim z dyrekcją i kadrą pedagogiczną na rzecz podnoszenia efektywności nauczania i uczenia się, wprowadzając do szkół m.in. ocenianie kształtujące.

Oby Młodzież!

Oby Młodzież to pierwszy program CEO dedykowany nauczycielom i młodzieży ze szkół branżowych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uczniowie wybierają do realizacji jeden z czterech programów CEO: Młodzi w Akcji, Młodzi Przedsiębiorczy, Klimat to temat, Sztuka Zaangażowania.

Strony

Subskrybuj RSS - Dla Dyrekcji