Pozyskiwanie funduszy dla oświaty

Proponujemy szkołom i samorządom wsparcie i partnerstwo w pozyskaniu dotacji, a następnie  realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych w ramach RPO – Regionalnych Programów Operacyjnych. Opracowujemy diagnozy potrzeb szkół w oparciu o wywiady z dyrektorami i ewaluację wewnętrzną i zewnętrzną szkoły, a następnie  przygotowujemy i składamy wniosek o dofinansowanie, a po uzyskaniu dofinansowania – wspólnie realizujemy projekt. 

Kontakt: wspolpraca@ceo.org.pl