Postępowanie4/SI

Postępowanie prowadzone w imieniu Ministerstwa Rozwoju (MR) przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej jako grantobiorcę realizującego projekt pilotażowy „Szkoła dla innowatora”

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.    

 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług, w zakresie organizacji spotkania (usługi związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem i udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 50 osób i 2 sale warsztatowe dla ok 25 osób każda dla trenerów zaangażowanych w projekcie Szkoła dla innowatora.

Załączniki: 

Data dodania: 

piątek, Styczeń 17, 2020 - 18:55