Postępowanie3/SI

Postępowanie prowadzone w imieniu Ministerstwa Rozwoju (MR) przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej jako grantobiorcę realizującego projekt pilotażowy „Szkoła dla innowatora”

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.    

 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie trenerów wspierających/moderatorów kursu e-learningowego do współprowadzenia warsztatów stacjonarnych i moderowania kursu e-learningowego dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie „Szkoła dla innowatora”.

Załączniki: 

Data dodania: 

czwartek, Styczeń 16, 2020 - 17:41

Data aktualizacji : 

poniedziałek, Styczeń 27, 2020 - 10:26