Postępowanie 40/ALO SUS - ANULOWANE

1.       Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług, w zakresie organizacji spotkania (usługi związane z wyżywieniem i udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 70 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 35 osób każda).

2.       Przedmiot zapytania ofertowego jest realizowany w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach
i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego
w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” nr POWR.02.10.00-00-3010/17, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

3.       Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji – 23 listopada 2019 r. (spotkanie ośmiogodzinne)

Załączniki: 

Data dodania: 

środa, Listopad 13, 2019 - 12:09

Data aktualizacji : 

piątek, Listopad 15, 2019 - 14:18