Postępowanie 39/ALO SUS

Szanowni Państwo zapraszam do udziału w postępowaniu 39/ALO SUS

1.       Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych:

1)      materiały dla uczestników: długopisy, notesy;

2)      materiały do prowadzenia spotkania: blok do tablicy flipchart, zakładki indeksujące, zestawy markerów, wydruki, papier A4.

2.       Przedmiot zapytania ofertowego jest realizowany w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

3.       Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Załączniki: 

Data dodania: 

poniedziałek, Październik 28, 2019 - 16:04

Data aktualizacji : 

środa, Listopad 6, 2019 - 10:51