Postępowanie 2/SI

Postępowanie prowadzone w imieniu Ministerstwa Rozwoju (MR) przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej jako grantobiorcę realizującego projekt pilotażowy „Szkoła dla innowatora”

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.    

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie członkiń/członków rady programowej projektu „Szkoła dla innowatora”, w zakresie:
a. współpraca ze szkołami, wsparcie dyrektorów szkół, nauczycieli oraz trenerów i doradców (Część I i II);
b. programy wsparcia dla uczniów, platformy edukacyjne, projekty edukacyjne i społeczne adresowane do dzieci i młodzieży, aktywizacja uczniów (Część III). 

Załączniki: 

Data dodania: 

wtorek, Styczeń 14, 2020 - 14:06