Postępowanie 1/SI

Postępowanie prowadzone w imieniu Ministerstwa Rozwoju (MR) przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej jako grantobiorcę realizującego projekt pilotażowy „Szkoła dla innowatora”

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie „Szkoła dla innowatora”.

Załączniki: 

Data dodania: 

czwartek, Styczeń 9, 2020 - 13:06

Data aktualizacji : 

środa, Styczeń 22, 2020 - 18:14