Partnerzy CEO

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

PAFW działa od 2000 roku. W Polsce koncentruje się na inicjatywach edukacyjnych służących przede wszystkim wyrówywaniu szans, a zarazem unowocześnianiu oświaty, a także na wyzwalaniu i umacnianiu aktywności obywatelskiej, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach.

Wspólnie z CEO od 2000 roku prowadzi program Szkoła Ucząca Się. Jest też ważnym partnerem programów Szkoła z Klasą oraz Nauczyciel/ka I klasa.

www.pafw.pl
 

Centrum Nauki Kopernik

Największe i najnowocześniejsze centrum nauki w Polsce. Współpracuje z CEO przy wielu programach, m.in. współpracowało przy programie Szkoła z Klasą. 

www.kopernik.org.pl
 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

W ramach współpracy z MEN w programie PO WER, CEO prowadzi Akademię Liderów Oświaty Szkoła Ucząca Się - bezpłatne studia podyplomowe dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych województw mazowieckiego i świętokrzyskiego.

men.gov.pl
 

Ośrodek Rozwoju Edukacji

www.ore.edu.pl
 

 

 

Grupa AXA

Partner programu edukacji finansowej Dbam o Przyszłość.

https://axa.pl/
 

Polska Pomoc

Program Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

www.polskapomoc.gov.pl
 

Collegium Civitas

Niepubliczna uczelnia akademicka w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki. CEO wspólnie m.in. z Collegium Civitas prowadzi Studia Podyplomowe Liderów Oświaty.

www.civitas.edu.pl
 

Fundacja Szkoła z Klasą

Partner programu Nauczyciel/ka I klasa

https://szkolazklasa.org.pl
 

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2010 roku. W ramach współpracy rokrocznie organizowana jest Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych oraz konferencja dotycząca wybranego zagadnienia związanego z oświatą.

www.zamek-krolewski.pl
 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Od 2013 roku finansuje projekt Szkoła Demokracji w Gruzji. Celem programu jest zwiększenie udziału uczniów w życiu gruzińskich szkół.

http://solidarityfund.pl/
 

ASHOKA Polska

Misją Ashoki jest budowanie globalnego, przedsiębiorczego i konkurencyjnego społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy ma możliwość i wsparcie do wprowadzania zmiany społecznej. Ashoka czyni to poprzez inwestowanie w wybitne osobowości – przedsiębiorców społecznych, którzy łączą wizjonerską postawę oraz pasję pomagania innym z profesjonalnym podejściem do pracy. Wizją Ashoki jest świat, w którym Każdy Może Zmieniać Świat - Everyone A Changemaker™.

http://poland.ashoka.org/
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W ramach współpracy z NCBR w programie PO WER, Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0" - popularyzacja wiedzy przyrodniczej i budowanie kapitału naukowego wśród młodzieży, poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami i udział w zajęciach laboratoryjnych oraz kawiarniach naukowych

https://www.ncbr.gov.pl
 

mFundacja

Wspiera programy służące podnoszeniu poziomu edukacji, z naciskiem na działania na rzecz edukacji matematycznej. Dofinansowuje projekt CEO Nauczyciel/ka I Klasa.

www.mbank.pl/o-nas/fundacja
 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)

Samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli. Partner programu Nauczyciel/ka I klasa.

www.wcies.edu.pl
 

EURODESK - informacja europejska dla młodzieży

Popularyzowanie programów młodzieżowych CEO w ramach promocji inicjatyw edukacyjnych skierowanych do młodzieży i organizacji pracujących z młodzieżą.

Eurodesk.pl 
 

Fundacja ING Dzieciom / ING Bank Śląski

Partner programu edukacji ekonomicznej i na rzecz przedsiębiorczości Młodzi Przedsiębiorczy.

https://www.ingbank.pl
 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Rzecznik Finansowy

Patronuje i współfinansuje Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w roku szkolnym 2017/2018.

www.rf.gov.pl
 

Centrum Komunikacji Społecznej M. St. Warszawy

Partner programu Kto na ochotnika, wspierającego rozwój szkolnego wolontariatu w placówkach warszawskich.

http://konsultacje.um.warszawa.pl/
 

 

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji

Partner programu Nauczyciel/ka I klasa.

http://edukacja.warszawa.pl/

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

www.um.warszawa.pl
 

Szkoła Edukacji

http://szkolaedukacji.pl
 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

​Partner programu Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się - bezpłatnych studiów podyplomowych dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych województw mazowieckiego i świętokrzyskiego.

http://www.aps.edu.pl/
 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

​Partner programu Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się - bezpłatnych studiów podyplomowych dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych województw mazowieckiego i świętokrzyskiego.

http://www.scdn.pl
 

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu

​Partner programu Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się - bezpłatnych studiów podyplomowych dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych województw mazowieckiego i świętokrzyskiego.

http://modn.radom.pl
 

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

Partner programu Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się - bezpłatnych studiów podyplomowych dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych województw mazowieckiego i świętokrzyskiego.

http://www.scdidn.siedlce.pl
 

Consumer Classroom

Ogólnoeuropejska platforma edukacyjna Komisji Europejskiej adresowana do nauczycieli szkół średnich i uczniów w wieku 12-18 lat, mająca na celu podnoszenie świadomości i wiedzy konsumenckiej. CEO jest jedną z polskich organizacji partnerskich CC.

https://www.consumerclassroom.eu/pl/
 

Centrum PRO BONO

www.centrumprobono.pl
 

Erasmus+

Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

http://erasmusplus.org.pl/

 

 

Edunews.pl i Fundacja Think!

Portal Edunews.pl od 2008 r. współpracuje z CEO w promocji nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych jako partner medialny.

Fundacja think! od 2007 r. rozwija programy edukacji finansowej, ekonomicznej i konsumenckiej, jak również zajmuje się przestrzeniami edukacyjnymi i nowymi technologiami w szkole. Współpracuje z CEO przy realizacji wielu projektów edukacyjnych, np. Eduspaces.

edunews.pl
 

Europejskie Centrum Solidarności

ecs.gda.pl
 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

www.efrwp.com.pl
 

Fundacja Agory

Działalność fudacji koncentruje się na współorganizowaniu i finansowaniu akcji społecznych inicjowanych przez „Gazetę Wyborczą” lub partnerów wywodzących się z organizacji pozarządowych. Wspiera akcję Szkoła z Klasą.

fundacjaagory.pl
 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

www.edudemo.org.pl
 

Fundacja im. Stefana Batorego

www.batory.org.pl
 

fadaadf

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

www.pozytek.gov.pl
 

Fundacja Kronenberga

www.citibank.pl/poland/
kronenberg/polish

 

Fundacja Róży Luksemburg

www.rls.pl/
 

GE Money Bank

www.gemoneybank.pl
 

Goethe Institut

www.goethe.de
 

Google

www.google.com
 

Instytut Książki

www.instytutksiazki.pl
 

Instytut Pamięci Narodowej - Biuro Edukacji Publicznej

Intel

www.intel.pl
 

Kuratorium Oświaty w Krakowie

www.kuratorium.krakow.pl
 

Mazowiecki Kurator Oświaty

www.kuratorium.waw.pl/pl/index.html
 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

www.ko.rzeszow.pl
 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

www.kuratorium.bialystok.pl
 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

www.ko.poznan.pl
 

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli

https://ocen.olsztyn.eu 

 

Komisja Europejska

www.ec.europa.eu
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

www.mkidn.gov.pl
 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

Muzeum Historii Polski

 

Muzeum Powstania Warszawskiego

 

Narodowe Centrum Kultury

www.nck.pl
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl
 

Narodowy Instytut Audiowizualny

Instytut współtworzy szerokie horyzonty audiowizualności – wspiera projekty eksperymentalne i twórczo rozwijające pojęcie nowych mediów, dąży do ocalenia najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej i teatralnej.

www.nina.gov.pl
 

Rzecznik Praw Obywatelskich

www.rpo.gov.pl
 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

www.mazovia.pl
 

Stowarzyszenie "Dzieci Holokaustu" w Polsce

Szkoła Pitagoras

nsppitagoras.pl
 

Credit Suisse

www.credit-suisse.com
 

Freshmail

https://freshmail.pl/