Koalicje z udziałem CEO

 

Koalicja "Dziecko bez stopni"

Zainicjowana przez CEO koalicja na rzecz wprowadzenia w zapisach ustawowych oceniania uczniów w klasach I–III szkoły podstawowej wyłącznie poprzez dawanie informacji pomagających się uczyć. Członkami koalicji są instytucje edukacyjne oraz autorytety związane z edukacją wczesnoszkolną.

 

 

Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich

Zrzeszenie 11 organizacji pozarządowych powstałe z inicjatywy CEO w celu wzmocnienia pozycji polskich samorządów uczniowskich i zapewnienia każdemu uczniowi i każdej uczennicy możliwości wyboru swoich przedstawicieli w samorządzie w demokratycznych wyborach.

www.samorzaduczniowski.org

 

 

Koalicja Otwartej Edukacji

Porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Tworzy i promuje otwarte zasoby edukacyjne, odpowiada za kształtowanie otwartej edukacji w Polsce. CEO jest aktywnym członkiem.

koed.org.pl

 

 

Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych (AKOP)

Jej celem jest oddziaływanie na decyzje podejmowane przez polityków – skłanianie ich do tworzenia systemu odpornego na patologie życia publicznego.

www.akop.pl

 

 

Koalicja dla edukacji filmowej

Koalicja przybliża młodemu pokoleniu i osobom pracującym na jego rzecz zagadnienia praktyczne, teoretyczne i historyczne, związane z filmem, w sposób atrakcyjny i nowatorski - w postaci różnorodnych komplementarnych działań.

www.koalicjafilmowa.pl

 

 

Grupa Zagranica

CEO jest członkiem grupy roboczej ds edukacji globalnej.

http://zagranica.org.pl/

 

 

 

 

Koalicja Razem’89

Koalicja organizacji pozarządowych i osób prywatnych z całej Polski, która działa wspólnie z  samorządami, firmami, szkołami, bibliotekami, domami kultury, grupami młodzieżowymi i lokalnymi liderami.

www.facebook.com/Razem89

 

 

 

 

NECE - Networking European Citizenship Education

http://blog.nece.eu/