Trudny temat w szkole. Rozwiążmy to razem!  

Zauważacie w klasie, w szkole, w swojej pracy sytuacje trudne i konfliktowe? Zależy wam na dobrych relacjach, na porozumieniu, wreszcie zrozumieniu źródła konfliktu i szukaniu sposobów na ich rozwiązanie? Polecamy udział w warsztatach prowadzonych metodą CoResolve, która wywodzi się z Deep Democracy zwanej także metodą Lewis. Jest to metoda dla grup lub osób indywidualnych opierająca się na pracy zawartej w 5 krokach. Metoda jest ”demokratyczna”, ponieważ kładzie nacisk na to, że każdy głos w grupie jest ważny. Dzięki niej decyzja wypracowana w grupie jest lepsza i pełniejsza, ponieważ zarówno głosy mniejszości jak i większości są brane pod uwagę. Jej głębia i unikalność bierze się z tego, że pozwala zidentyfikować prawdziwe źródło konfliktu, wychodząc poza powierzchowne emocje, dzięki czemu rozmowa staje się szczera i przynosi prawdziwą zmianę.    

Podczas warsztatów dowiesz się:

  • jak dojść do prawdziwego źródła sporu lub konfliktu
  • jak skutecznie likwidować napięcie związane z konfliktem w grupie
  • jak sprawić, by każdy głos w grupie został wysłuchany i wzięty pod uwagę w procesie podejmowania decyzji.

 

DLA KOGO:

szkoły na wszystkich poziomach edukacyjnych

instytucje

CZAS TRWANIA:  

min. 6 godzin (jeden dzień szkoleniowy)

jest możliwość przeprowadzenia dwudniowego szkolenia (max. 12h)

LOKALIZACJA:

- miejsce wskazane przez szkołę/instytucję

- Twoja szkoła/instytucja

Możliwa jest organizacja warsztatów dla nauczycieli z kilku różnych szkół w wybranym miejscu (np. szkoła, dom kultury, ośrodek doskonalenia nauczycieli)

CENA:

szkolenie jednodniowe (6h):

grupa do 15 osób - jeden trener 1950 zł.  

grupa do 30 osób - dwóch trenerów 2650 zł.

Prowadzenie:  Licencjonowani trenerzy metody CoResolve.

 

W cenie zawarte są: koszty warsztatu, koszty podróży trenera, materiały warsztatowe, imienne zaświadczenia dla nauczycieli. Faktura jest wystawiana po warsztatach  i wysyłana do szkoły.

Zamawiający zapewnia: salę warsztatową z odpowiednim sprzętem (komputer, rzutnik, ewentualnie głośniki), flipcharty i flamastry.

Fundacja zapewnia: trenera, koordynację szkolenia w zakresie ustalenia z zamawiającym terminu.

Uczestnicy otrzymują:

• materiały szkoleniowe

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego, wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2003 r.