Pomysły na lekcje wychowawcze z filmem

Badania psychologiczne potwierdzają, że nic nie zmusza nas do uwagi i nie otwiera na dany przekaz tak jak dobra fabuła. Film zaś to połączenie wciągającej opowieści z sugestywną formą. Na warsztatach poświęconych filmom na zajęciach wychowawczych przedstawimy metody i narzędzia pozwalające wdrożyć ów perswazyjny potencjał w rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów. Omówimy wpływ filmów na młodych widzów oraz warunki, jakie sprzyjają owocnej psychoedukacji poprzez film. Warsztaty obejmą też aspekty praktyczne realizacji zajęć wychowawczych z filmem - dobór i źródła filmów, kwestie kategorii wiekowych, praw autorskich w szkole oraz prezentację konkretnych pomysłów na filmowe lekcje wychowawcze.

 

Podczas warsztatów dowiesz się:

  • jak wykorzystać wpływ filmów do promowania treści wychowawczych
  • gdzie szukać interesujących tytułów filmowych o wysokim potencjale wychowawczym
  • jak wyglądają sprawdzone ćwiczenia i pomysły na zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem filmu
  • jak wyglądają warunki prawa autorskiego obowiązujące pedagogów wykorzystujących film w swojej pracy

DLA KOGO?

Dla wychowawców szkolnych wszystkich poziomów szkół.

W grupie może być od 10 do 25 osób.

CZAS TRWANIA:

Warsztat trwa 5 - 6 godzin zegarowych, obejmuje projekcję filmu.

LOKALIZACJA:

Twoja szkoła lub inne wskazane przez Ciebie miejsce, w dowolny dzień tygodnia

CENA:

Cena warsztatu to 1950 zł.

W cenie zawarte są: koszty warsztatu, koszty podróży trenera, koszt licencji filmowej, materiały warsztatowe, imienne zaświadczenia dla nauczycieli. Faktura jest wystawiana po warsztatach  i wysyłana do szkoły.

 

Zamawiający zapewnia: salę warsztatową z odpowiednim sprzętem (komputer, rzutnik, ewentualnie głośniki), flipcharty i flamastry.

Fundacja zapewnia: trenera, koordynację szkolenia w zakresie ustalenia z zamawiającym terminu.

Uczestnicy otrzymują:

• materiały szkoleniowe

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego, wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2003 r.

Zachęcamy do kontaktu z , która z przyjemnością wyjaśni wszelkie wątpliwości oraz odpowie na Państwa pytania.