Kontakt

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt.

Katarzyna Grubek
Kierowniczka Działu Kultura i Media
katarzyna.grubek@ceo.org.pl
Tel.: (22) 22 659 62 03 w.111

Adres korespondencyjny:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej ul. Noakowskiego 10/1  00-666 Warszawa
z dopiskiem „Kultura i Media”