Jak wykorzystać filmy na lekcjach przedmiotów humanistycznych

Brak zajęć edukacji filmowej w podstawie programowej nie przekreśla szansy na pracę z filmem na lekcjach. Na warsztatach poświęconych realizacji celów programowych z wykorzystaniem filmu przedstawimy możliwości, jakie oferuje włączanie filmu do zajęć przedmiotowych. Zastanowimy się, w jaki sposób analiza i interpretacja filmu na języku polskim ułatwia twórczą pracę nad tekstem literackim i podnosi kompetencje jego odbioru. Porozmawiamy o filmie jako źródle wiedzy historycznej i społecznej. Przedstawimy inspirujące przykłady włączania filmu w realizację zajęć z etyki i filozofii. Nie zabraknie przykładów pracy z filmem na zajęciach z języka obcego. Warsztaty z tego obszaru oprzemy na gruntownej wiedzy o podstawie programowej dla poszczególnych etapów edukacyjnych oraz na bogatej bazie praktycznych narzędzi i metod wypracowanych przez naszych trenerów w pracy z filmem w szkole.

Podczas warsztatów dowiesz się:

  • jak wykorzystać wpływ filmów do przekazywania treści przedmiotowych objętych programem nauczania
  • jak łączyć pracę z filmem z bardziej tradycyjnymi metodami pedagogicznymi
  • jak kształtować postawę krytycznego odbioru filmów przez uczniów i nawyk weryfikowania informacji prezentowanych przez twórców filmowych
  • gdzie szukać filmów o konkretnych wątkach tematycznych
  • jak wyglądają warunki prawa autorskiego obowiązujące pedagogów wykorzystujących film w swojej pracy

 

DLA KOGO:

Dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i wszystkich poziomów szkół.

W grupie może być od 10 do 25 osób.

CZAS TRWANIA:

Warsztat trwa 5 - 6 godzin zegarowych, obejmuje projekcję filmu.

LOKALIZACJA:

Twoja szkoła lub inne wskazane przez Ciebie miejsce, w dowolny dzień tygodnia

CENA:

Cena warsztatu to 1950 zł.

W cenie zawarte są: koszty warsztatu, koszty podróży trenera, koszt licencji filmowej, materiały warsztatowe, imienne zaświadczenia dla nauczycieli. Faktura jest wystawiana po warsztatach i wysyłana do szkoły.

Zamawiający zapewnia: salę warsztatową z odpowiednim sprzętem (komputer, rzutnik, ewentualnie głośniki), flipcharty i flamastry.

Fundacja zapewnia: trenera, koordynację szkolenia w zakresie ustalenia z zamawiającym terminu.

Uczestnicy otrzymują:

• materiały szkoleniowe

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego, wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2003 r.

Zachęcamy do kontaktu z , która z przyjemnością wyjaśni wszelkie wątpliwości oraz odpowie na Państwa pytania.