Jak prowadzić lokalne projekty twórcze?

Czy o waszej miejscowości można by nakręcić film? Czy patron waszej szkoły dobrze prezentowałby się na muralu, a lokalna legenda to materiał na szalone, nocne przedstawienie plenerowe? W naszych lokalnych historiach, na rodzinnych fotografiach, a nawet w okolicznych lasach i pagórkach drzemie ogromny twórczy potencjał, który z łatwością można wydobyć i zamienić w sztukę. Proponujemy warsztat metodyczny dla nauczycieli, który pomoże w realizacji lokalnych projektów twórczych z wykorzystaniem metod artystycznych.

 

Podczas warsztatu dowiecie się:

  • jak pracować z lokalną historią, tradycją, przestrzenią publiczną w realizacji projektów twórczych

  • jak włączać do projektu elementy twórczej diagnozy lokalnej

  • jakie metody artystyczne mogą być pomocne w waszej pracy

  • jakie narzędzia animacyjne stosować podczas finałowej prezentacji

a także poznacie najlepsze polskie i zagraniczne działania i dobre praktyki, ciekawe materiały edukacyjne i publikacje

Warsztaty dotyczą praktycznych zagadnień, prowadzony jest metodami aktywnymi. Warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy od kilku lat współpracują z CEO.

DLA KOGO:

Dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. W grupie może być od 10 do 25 osób.

CZAS TRWANIA:

Warsztat trwa 5 - 6 godzin zegarowych, rozpocznie się od wskazanej przez Ciebie godziny.

LOKALIZACJA:

Twoja szkoła lub inne wskazane przez Ciebie miejsce 

CENA:

Cena warsztatu to 1950 zł.

W cenie zawarte są: koszty warsztatu, koszty podróży trenera, materiały warsztatowe, imienne zaświadczenia dla nauczycieli. Faktura jest wystawiana po warsztatach  i wysyłana do szkoły.

Zamawiający zapewnia: salę warsztatową z odpowiednim sprzętem (komputer, rzutnik, ewentualnie głośniki), flipcharty i flamastry.

Fundacja zapewnia: trenera, koordynację szkolenia w zakresie ustalenia z zamawiającym terminu.

Uczestnicy otrzymują:

• materiały szkoleniowe

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego, wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2003 r.