Jak angażować dzieci i młodzież na rzecz lokalnego dziedzictwa?

Czy nasi uczniowie wiedzą, gdzie mieszkają? Czy oprócz nazw ulic znają też ich historię? Czy wiedzą, kto mieszkał przy rynku, czyje groby są na pobliskim cmentarzu, jak stary jest okoliczny kościół? Lokalne dziedzictwo kulturowe to podstawa naszej tożsamości, często jednak pozostaje nieodkrytą tajemnicą. Jak zarazić uczniów wirusem zgłębiania lokalnej historii? Proponujemy warsztat metodyczny, który przygotuje was do prowadzenia lokalnych projektów szkolnych.

Podczas warsztatu dowiecie się:

  • jak prowadzić lokalne projekty szkolne dotyczące dziedzictwa kulturowego i historii;

  • jak zorganizować atrakcyjne badania historyczne w bibliotece i w terenie;

  • jakie animacyjne i aktywne metody pomagają w pracy projektowej

  • jakie inspirujące projekty zostały już zrealizowane

  • gdzie znaleźć ciekawe materiały edukacyjne i darmowe publikacje

 

Warsztaty dotyczą praktycznych zagadnień, prowadzone są metodami aktywnymi. Warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy od kilku lat współpracują z CEO.

DLA KOGO:

Dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. W grupie może być od 10 do 25 osób.

CZAS TRWANIA:

Warsztat trwa 5-6 godzin zegarowych, rozpocznie się od wskazanej przez Ciebie godziny.

LOKALIZACJA:

Twoja szkoła lub inne wskazane przez Ciebie miejsce

CENA:

Cena warsztatu to 1950 zł.

W cenie zawarte są: koszty warsztatu, koszty podróży trenera, materiały warsztatowe, imienne zaświadczenia dla nauczycieli. Faktura jest wystawiana po warsztatach  i wysyłana do szkoły.

Zamawiający zapewnia: salę warsztatową z odpowiednim sprzętem (komputer, rzutnik, ewentualnie głośniki), flipcharty i flamastry.

Fundacja zapewnia: trenera, koordynację szkolenia w zakresie ustalenia z zamawiającym terminu.

Uczestnicy otrzymują:

• materiały szkoleniowe

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego, wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2003 r.