ABC edukacji filmowej

W kulturze audiowizualnej film zyskał bardzo wyjątkowe miejsce jako jedna z najpopularniejszych form sztuki, komunikacji i perswazji. Wiedza o tym, jakich środków używają twórcy filmowi, by konstruować swoje przekazy, i co dzięki nim można osiągnąć wzbogaci kompetencje każdego świadomego pedagoga. Warsztaty wprowadzą uczestników w podstawy edukacji filmowej, poszerzając ich wiedzę na temat filmu i jego zastosowań. Celem spotkania będzie zwiększenie kompetencji świadomego odbioru sztuki filmowej i wyposażenie uczestników w znajomość najskuteczniejszych metod i narzędzi pracy z filmem w szkole.

 

Podczas warsztatów poznasz:

  • podstawowe pojęcia dotyczące warsztatu twórcy filmowego
  • sposoby analizy i interpretacji filmu
  • specyfikę filmu jako środka pedagogicznego
  • metody i techniki pomocne w pracy z filmem, możliwości wykorzystania filmów w ramach różnych przedmiotów szkolnych i zajęć pozalekcyjnych

 

DLA KOGO?

Dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół.

W grupie może być od 10 do 25 osób.

CZAS TRWANIA:

Warsztat trwa 5 - 6 godzin zegarowych, obejmuje projekcję filmu.

LOKALIZACJA:

Twoja szkoła lub inne wskazane przez Ciebie miejsce, w dowolny dzień tygodnia

CENA:

Cena warsztatu to 1950 zł.

W cenie zawarte są: koszty warsztatu, koszty podróży trenera, koszt licencji filmowej, materiały warsztatowe, imienne zaświadczenia dla nauczycieli. Faktura jest wystawiana po warsztatach i wysyłana do szkoły.

Zamawiający zapewnia: salę warsztatową z odpowiednim sprzętem (komputer, rzutnik, ewentualnie głośniki), flipcharty i flamastry.

Fundacja zapewnia: trenera, koordynację szkolenia w zakresie ustalenia z zamawiającym terminu.

Uczestnicy otrzymują:

• materiały szkoleniowe

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego, wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2003 r.

Zachęcamy do kontaktu z , która z przyjemnością wyjaśni wszelkie wątpliwości oraz odpowie na Państwa pytania.