Kultura i media

Trudny temat w szkole. Rozwiążmy to razem!  

Zauważacie w klasie, w szkole, w swojej pracy sytuacje trudne i konfliktowe? Zależy wam na dobrych relacjach, na porozumieniu, wreszcie zrozumieniu źródła konfliktu i szukaniu sposobów na ich rozwiązanie? Polecamy udział w warsztatach prowadzonych metodą CoResolve, która wywodzi się z Deep Democracy zwanej także metodą Lewis. Jest to metoda dla grup lub osób indywidualnych opierająca się na pracy zawartej w 5 krokach. Metoda jest ”demokratyczna”, ponieważ kładzie nacisk na to, że każdy głos w grupie jest ważny. Dzięki niej decyzja wypracowana w grupie jest lepsza i pełniejsza, ponieważ zarówno głosy mniejszości jak i większości są brane pod uwagę. Jej głębia i unikalność bierze się z tego, że pozwala zidentyfikować prawdziwe źródło konfliktu, wychodząc poza powierzchowne emocje, dzięki czemu rozmowa staje się szczera i przynosi prawdziwą zmianę.    

Edukacja medialna potrzebna od zaraz

Kompetencje medialne to umiejętność korzystania z mediów i twórczego ich używania, a także rozumienia i krytycznej oceny przekazów medialnych. Dlatego podejmowane w zakresie edukacji medialnej działania powinny z jednej strony podnosić świadomość młodych odbiorców, co do zalet i zagrożeń, jakie niosą ze sobą media, z drugiej – sprzyjać rozwijaniu twórczości i zainteresowań młodych ludzi i zachęcać ich do świadomego korzystania z dostępnych narzędzi oraz aktywnego udziału w życiu społecznym. Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby wykorzystania elementów edukacji medialnej na lekcjach, pomysły na ćwiczenia, zajęcia i projekty z uczniami.

ABC edukacji filmowej

W kulturze audiowizualnej film zyskał bardzo wyjątkowe miejsce jako jedna z najpopularniejszych form sztuki, komunikacji i perswazji. Wiedza o tym, jakich środków używają twórcy filmowi, by konstruować swoje przekazy, i co dzięki nim można osiągnąć wzbogaci kompetencje każdego świadomego pedagoga. Warsztaty wprowadzą uczestników w podstawy edukacji filmowej, poszerzając ich wiedzę na temat filmu i jego zastosowań. Celem spotkania będzie zwiększenie kompetencji świadomego odbioru sztuki filmowej i wyposażenie uczestników w znajomość najskuteczniejszych metod i narzędzi pracy z filmem w szkole.

Jak wykorzystać filmy na lekcjach przedmiotów humanistycznych

Brak zajęć edukacji filmowej w podstawie programowej nie przekreśla szansy na pracę z filmem na lekcjach. Na warsztatach poświęconych realizacji celów programowych z wykorzystaniem filmu przedstawimy możliwości, jakie oferuje włączanie filmu do zajęć przedmiotowych. Zastanowimy się, w jaki sposób analiza i interpretacja filmu na języku polskim ułatwia twórczą pracę nad tekstem literackim i podnosi kompetencje jego odbioru. Porozmawiamy o filmie jako źródle wiedzy historycznej i społecznej. Przedstawimy inspirujące przykłady włączania filmu w realizację zajęć z etyki i filozofii. Nie zabraknie przykładów pracy z filmem na zajęciach z języka obcego. Warsztaty z tego obszaru oprzemy na gruntownej wiedzy o podstawie programowej dla poszczególnych etapów edukacyjnych oraz na bogatej bazie praktycznych narzędzi i metod wypracowanych przez naszych trenerów w pracy z filmem w szkole.

Pomysły na lekcje wychowawcze z filmem

Badania psychologiczne potwierdzają, że nic nie zmusza nas do uwagi i nie otwiera na dany przekaz tak jak dobra fabuła. Film zaś to połączenie wciągającej opowieści z sugestywną formą. Na warsztatach poświęconych filmom na zajęciach wychowawczych przedstawimy metody i narzędzia pozwalające wdrożyć ów perswazyjny potencjał w rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów. Omówimy wpływ filmów na młodych widzów oraz warunki, jakie sprzyjają owocnej psychoedukacji poprzez film. Warsztaty obejmą też aspekty praktyczne realizacji zajęć wychowawczych z filmem - dobór i źródła filmów, kwestie kategorii wiekowych, praw autorskich w szkole oraz prezentację konkretnych pomysłów na filmowe lekcje wychowawcze.

Jak angażować dzieci i młodzież na rzecz lokalnego dziedzictwa?

Czy nasi uczniowie wiedzą, gdzie mieszkają? Czy oprócz nazw ulic znają też ich historię? Czy wiedzą, kto mieszkał przy rynku, czyje groby są na pobliskim cmentarzu, jak stary jest okoliczny kościół? Lokalne dziedzictwo kulturowe to podstawa naszej tożsamości, często jednak pozostaje nieodkrytą tajemnicą. Jak zarazić uczniów wirusem zgłębiania lokalnej historii? Proponujemy warsztat metodyczny, który przygotuje was do prowadzenia lokalnych projektów szkolnych.

Jak prowadzić lokalne projekty twórcze?

Czy o waszej miejscowości można by nakręcić film? Czy patron waszej szkoły dobrze prezentowałby się na muralu, a lokalna legenda to materiał na szalone, nocne przedstawienie plenerowe? W naszych lokalnych historiach, na rodzinnych fotografiach, a nawet w okolicznych lasach i pagórkach drzemie ogromny twórczy potencjał, który z łatwością można wydobyć i zamienić w sztukę. Proponujemy warsztat metodyczny dla nauczycieli, który pomoże w realizacji lokalnych projektów twórczych z wykorzystaniem metod artystycznych.