Akademia Kompetencji Obywatelskich

Dla nauczycieli

Jak angażować uczniów w wolontariat?

Obecny rok szkolny został ogłoszony rokiem wolontariatu przez szefową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Co to właściwie znaczy? Jak można zorganizować wolontariat w szkole? Jak zachęcać do niego uczniów? Jak sprawić, aby było to wartościowo doświadczenie dla młodzieży? 

Jak przeprowadzać debaty oksfordzkie na lekcji?

Debata oksfordzka, to metoda o ściśle określony zasadach -  dzięki temu masz pewność, że uda się ją przeprowadzić w ciągu jednej lekcjiJest treningiem wielu umiejętności - krytycznego myślenia, argumentowania, wystąpień przed publicznością. Na tym warsztacie dowiesz się jak wprowadzić debaty oksfordzkie na swojej lekcji - nie zależnie od tego jakiego przedmiotu uczysz. 

Jak zachęcić młodzież do czytania?

Uczniowie kochają czytać? Możliwe? Pewnie, że tak! Klub, piknik, gra miejska czytelnicza? Jaki jest Twój pomysł na rozbudzenie w młodzieży pasji czytania? Na tym warsztacie wypracujecie własne pomysły na promocje czytelnictwa i dowiecie się jak je skutecznie zrealizować.

Jak zorganizować z uczniami projekt w społeczności lokalnej?

Gdzie, jak nie w szkole, młodzi ludzie powinni realizować swoje pomysły i uczyć się odpowiedzialności za otoczenie? Realizacja projektu, który odpowiada na konkretną potrzebę społeczności lokalnej pozwoli młodzieży zdobyć poczucie wpływu i doświadczyć, jak wiele można osiągać działając wspólnie. Warsztat przygotuje nauczycieli do realizacji projektu krok po kroku, tak aby to uczniowie byli za niego w pełni odpowiedzialni

Jak przeprowadzić z uczniami projekt ekologiczny?

Dlaczego smog jest wszędzie? Co to są zmiana klimatu? Po co oszczędzać energię? Czy zawsze będzie dostęp do wody? Zmieniający się świat stawia coraz więcej wyzwań i trudnych pytań, aby znaleźć na nie odpowiedź proponujemy projekt uczniowski – warsztat przygotowuje nauczycieli metodycznie i merytorycznie do realizacji projektu z młodzieżą. 

Jak poruszać tematy migracyjne na lekcji?

Kwestie związane z akceptowaniem bądź nieakceptowaniem uchodźców pokazały powszechną trudność wymiany opinii na tematy kontrowersyjne. Brakuje odpowiednich wzorców debaty służącej wzajemnemu zrozumieniu oraz poznaniu różnorodnych stanowisk. Proponujemy moderowaną przez nauczyciela rozmowę, jako formę zajęć szkolnych.

Samorząd klasowy jako metoda wychowawcza

Warsztat dla wychowawców pokazujący jak angażować uczniów we współtworzenie życia klasowego - wspólne działanie, podejmowanie decyzji i branie odpowiedzialności za nie. Każda klasa tworzy swój samorząd – jeśli on jest rzeczywiście współtworzony przez wszystkich uczniów, to realizuje konkretne cele edukacyjne i wychowawcze, wpływa pozytywnie na samopoczucie uczniów w klasie i szkole oraz sprzyja partnerskim relacjom.

Dla uczniów

Poczuj moc samorządu uczniowskiego

Największa moc szkoły to uczniowie. Czy wiesz, że oni wszyscy tworzą samorząd uczniowski? Aktyny, kompetentnym angażujący całą społeczność uczniowską samorząd, to praktyczna i efektywna lekcja demokracji i odpowiedzialności obywatelskiej. Uczestnicy dowiedzą się jak zwiększyć udział uczniów w życiu szkoły i realizować działania w oparciu o potrzeby i pomysły młodzieży.

Weź głęboki oddech

Smog jest wszędzie, co to będzie? Jak interpretować alarmujące stężenie pyłów 
w powietrzu? Skąd pochodzą zanieczyszczenia? Jak można przeciwdziałać niskiej emisji? Warsztat przygotuje młodzież do prowadzenia ich projektów dotyczących czystego powietrza w swojej społeczności lokalnej. 

Ta strona chce debatować

Jak przekonać innych do swoich racji? Jak uważnie wysłuchać osób o innych poglądach? Jak przygotować merytoryczne wystąpienie? Warsztat z debat oksfordzkich dla młodzieży. Uczniowie poznają zasady debatowania i argumentowania i wezmą udział w debacie na wybrany przez siebie temat.