Oferta Szkoleń

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych są prowadzone dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Opracowujemy je na podstawie najnowszych badań dotyczących skuteczności doskonalenia nauczycieli, śledząc nowe trendy w edukacji. Program warsztatu jest zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb szkoły zamawiającej szkolenie.
Projektując nasze warsztaty i przygotowując do nich trenerów, uwzględniamy zasady skutecznego uczenia się dorosłych, w tym szczególnie nauczycieli. Oczekujemy, że rady pedagogiczne będą  gotowe na aktywną i warsztatową pracę podczas szkolenia oraz na wypróbowanie proponowanych metod we własnej pracy z uczniami.

Prowadzimy wyłącznie szkolenia, których tematyka i forma zostały pozytywnie ocenione przez rady pedagogiczne i dyrektorów Szkół Uczących Się.

Akademia Kompetencji Obywatelskich to praktyczne warsztaty wzmacniające wychowawczą funkcję szkoły. Warsztaty prowadzone są dla nauczycieli różnych przedmiotów na wszystkich etapach nauczania oraz dla uczniów.

Na warsztatach dowiesz się, jak:

 • zaktywizować uczniów w szkole - zwiększyć ich udział w wolontariacie i samorządzie uczniowskim;
 • realizować z młodzieżą projekty edukacyjne - ekologiczne, w społeczności lokalnej, czytelnicze;
 • rozmawiać o migracjach i organizować debaty oksfordzkie podczas lekcji;
 • angażować uczniów w podejmowanie decyzji – w klasie i w szkole.

Zapraszamy szkoły i nauczycieli/lki na warsztaty edukacji kulturowej, medialnej, historycznej i antydyskryminacyjnej. Pokazujemy skuteczne i sprawdzone metody pracy wokół lokalnego dziedzictwa oraz dialogu między kulturami. Uczymy, jak wykorzystać edukację medialną i filmową na lekcjach różnych przedmiotów, w projektach i zajęciach pozalekcyjnych. W ofercie są również warsztaty usprawniające pracę w zespole klasowym i szkolnym, służące demokratycznemu rozwiązywaniu sporów i problemów oraz budowaniu dobrych relacji.

Dzielimy się ponad 20-letnim doświadczeniem CEO w prowadzeniu projektów o wysokiej wartości poznawczej i wychowawczej.

Przykładowe tematy warsztatów:

 • Trudny temat w szkole. Rozwiążmy to razem!
 • Edukacja medialna potrzebna od zaraz
 • ABC edukacji filmowej
 • Jak wykorzystać filmy na lekcjach różnych przedmiotów
 • Pomysły na lekcje wychowawcze z filmem
 • Jak angażować dzieci i młodzież na rzecz lokalnego dziedzictwa?
 • Jak prowadzić lokalne projekty twórcze?