Zespół

 

  Zarząd Fundacji

Jędrzej Witkowski - Prezes Zarządu

Z CEO związany od 2005 roku. Przygodę z fundacją zaczynał jako wolontariusz i animator w programie Młodzi obywatele działają. Koordynował projekty z zakresu edukacji obywatelskiej i wyborczej, samorządności uczniowskiej oraz edukacji globalnej. Przez kilka lat kierował działem programów młodzieżowych, od 2013 członek zarządu CEO, od 2018 roku prezes zarządu. 

Doktor nauk społecznych (Uniwersytet SWPS) i absolwent stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)

Autor lub współautor materiałów edukacyjnych, kursów e-coachingowych, scenariuszy zajęć i podręczników (m.in. Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowejEdukacja globalna w szkoleCały świat w klasie, Przewodnik dla opiekunów samorządów uczniowskich, Młody obywatel).

Jako trener pracuje z nauczycielami, doradcami metodycznymi, wydawcami podręczników i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Autor lub współautor kilku opracowań naukowych na temat edukacji globalnej i edukacji obywatelskiej.

Chce, aby CEO wspierało szkoły w tłumaczeniu młodym ludziom, jak funkcjonuje otaczający ich świat i jak zwykli ludzie mogą go zmieniać.

tel. (22) 875 85 40 wew. 126, e-mail: jedrzej.witkowski@ceo.org.pl

   

Małgorzata Stodulna

Szefowa działu

W CEO od sierpnia 2017 roku. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od prawie 20 lat jako wolontariuszka i koordynatorka. Realizowała projekty edukacyjne, szkoleniowe i sieciujące adresowane do m.in. dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieży. Wspiera koordynatorów w ich codziennych zmaganiach z POWER-em. Wierzy w pomysłowość i wewnętrzną motywację osób pracujących w NGO. 

tel. (22) 875 85 97 wew. 108, e-mail: malgorzata.stodulna@ceo.org.pl

   

Sylwia Żmijewska - Kwiręg

Dyrektorka Programowa

Zawodowo: Nauczycielka wiedzy o społeczeństwie (obecnie nie praktykująca), autorka, trenerka, pracowniczka i działaczka środowiska NGO. W CEO pracuje od 2001 roku (początkowo na stanowisku koordynatorki, później szefowej działu programów edukacji obywatelskiej i ekonomicznej). Współautorka i redaktorka programu nauczania i podręcznika do wiedzy o społeczeństwie (seria KOSS), programu nauczania do ekonomii w praktyce, publikacji metodycznych dla nauczycieli realizujących projekty edukacyjne, scenariuszy zajęć, programów warsztatów i artykułów o tematyce obywatelskiej. 

Inicjatorka i dyrektorka merytoryczna programu "Nauczycielka I klasa" kierowanego do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, realizowanego we współpracy przez CEO i Fundację Szkoła z klasą. 

Od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami, którym z edukacją jest po drodze (m.in. Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Europejskim Centrum Solidarności, Teatrem Powszechnym, Stowarzyszeniem Era Nowe Horyzonty, Fundacją Szkoła z klasą, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń itp.)

Prywatnie: Mama Szymona, Antosi i Tymona, którzy ją nieustannie inspirują i motywują do pracy na rzecz szkoły oraz żona Tomasza, fotografa, który często pomaga jej wizualizować pomysły czy wyobrażenia i cierpliwie wysłuchuje zawodowego słowotoku.

Motto: "Wierzę w siłę współpracy, przejrzystości i rzetelności".

e-mail:sylwia.zmijewska-kwireg@ceo.org.pl

   

Maciej Maksymów

Główny księgowy CEO

W CEO od 1997 r. Pracę etatową zaczynał jako kasjer w liczącej niespełna 10 osób fundacji. Rozliczał dotacje, zajmował się kadrami, pracował jako księgowy. Od roku 2013 pełni funkcję głównego księgowego.

tel. (22) 875 85 40 wew. 112, e-mail: maciej.maksymow@ceo.org.pl

  Fundatorzy

Jacek Strzemieczny

Współzałożyciel. Lider programu Szkoła Ucząca się (SUS), prowadzonego od 2000 roku przez CEO i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Doktor nauk pedagogicznych, trener i superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).  W latach 1980–89 kierował przedszkolem i Ośrodkiem Rozwoju Umiejętności Wychowawczych przy PTP. W latach 1989–1994 był dyrektorem Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej i dyrektorem polsko-amerykańskiego programu Edukacja Obywatelska w Społeczeństwie Demokratycznym. Od 1996 r. członek międzynarodowego stowarzyszenia Ashoka International.

W 2002 r. na Światowym Forum Ekonomicznym nagrodzony przez Schwab Foundation for Social Entrepreneurship tytułem „Wybitny Innowator Społeczny". W 2006 r. został pierwszym laureatem Penn Kemble Award za wybitny wkład w edukację dla demokracji.

W 2011 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.

Wybrane publikacje i prezentacje

tel. (22) 875 85 40 wew. 107, e-mail: jacek.strzemieczny@ceo.org.pl

   

Alicja Pacewicz

Współzałożycielka. Pomysłodawczyni i liderka programu Szkoła z klasą, nominowanego w 2012 roku do nagrody UNESCO.

Opracowuje programy edukacyjne, podręczniki dla uczniów, scenariusze zajęć i poradniki dla nauczycieli, programy (m.in. „Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi Przedsiębiorczy”, „Młodzi Aktywiści Prezydencji”) oraz materiały szkoleniowe. Redaguje publikacje wydawane przez CEO. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i trenerów.

W 2011 odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.

Wierzy w demokrację obywateli, mądrą edukację i siłę zdrowego rozsądku.

tel. (22) 659 62 03 wew. 115, e-mail: alicja.pacewicz@ceo.org.pl

   

 

Andrzej Szeniawski

   

Rada Fundacji

prof. Andrzej Janowski – przewodniczący

Andrzej Szeniawski

prof. Paweł Śpiewak 

Jacek Królikowski

  Dział Biuro

Agnieszka Brzezińska

Dyrektor ds. organizacyjnych

Nadzoruje pracę biura, IT i kadr. Z ngo związana od 2003 roku: najpierw jako wolontariuszka, a od 2007 - zawodowo. Współpracę z CEO zaczynała jako koordynatorka programu edukacji konsumenckiej. Szczególnie ważna jest dla niej ekologia i szacunek ludzi dla różnorodności świata. 

tel. (22) 875 85 40 wew. 121, e-mail: agnieszka.brzezinska@ceo.org.pl

  Pracownicy działu
 

Izabela Ostrowska - izabela.ostrowska@ceo.org.pl - tel. (22) 875 85 40 wew. 101 - sekretariat

Iwona Zawadzka - iwona.zawadzka@ceo.org.pl  - tel. (22) 875 85 40 wew. 106 - kadry

Stanisław Smólski - stanislaw.smolski@ceo.org.pl - tel. (22) 659 62 05 wew. 16 - IT

  Dział Księgowości i Finansów

Maciej Maksymów

Główny księgowy CEO

W CEO od 1997 r. Pracę etatową zaczynał jako kasjer w liczącej niespełna 10 osób fundacji. Rozliczał dotacje, zajmował się kadrami, pracował jako księgowy. Od roku 2013 pełni funkcję głównego księgowego.

tel. (22) 875 85 40 wew. 112, e-mail: maciej.maksymow@ceo.org.pl

  Pracownicy działu

tel. (22) 875 85 40

Anna Borys - anna.borys@ceo.org.pl - wew. 113

Dorota Głos - dorota.glos@ceo.org.pl - wew. 122

Renata Orlik-Brzozowska - renata.orlik-brzozowska@ceo.org.pl - wew. 120

Paulina Gołaszewska - paulina.golaszewska@ceo.org.pl - wew. 122 

  Dział Narzędzi Internetowych

Małgorzata Stodulna

Szefowa działu

W CEO od sierpnia 2017 roku. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od prawie 20 lat jako wolontariuszka i koordynatorka. Realizowała projekty edukacyjne, szkoleniowe i sieciujące adresowane do m.in. dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieży. Wspiera koordynatorów w ich codziennych zmaganiach z POWER-em. Wierzy w pomysłowość i wewnętrzną motywację osób pracujących w NGO. 

tel. (22) 875 85 97 wew. 108, e-mail: malgorzata.stodulna@ceo.org.pl

  Pracownicy działu
 

Andrzej Rybitwa - andrzej.rybitwa@ceo.org.pl

Anna Sokolnicka - szefowa zespołu- anna.sokolnicka@ceo.org.pl 

  Szkoła Ucząca Się

Jędrzej Witkowski - Prezes Zarządu

Z CEO związany od 2005 roku. Przygodę z fundacją zaczynał jako wolontariusz i animator w programie Młodzi obywatele działają. Koordynował projekty z zakresu edukacji obywatelskiej i wyborczej, samorządności uczniowskiej oraz edukacji globalnej. Przez kilka lat kierował działem programów młodzieżowych, od 2013 członek zarządu CEO, od 2018 roku prezes zarządu. 

Doktor nauk społecznych (Uniwersytet SWPS) i absolwent stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)

Autor lub współautor materiałów edukacyjnych, kursów e-coachingowych, scenariuszy zajęć i podręczników (m.in. Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowejEdukacja globalna w szkoleCały świat w klasie, Przewodnik dla opiekunów samorządów uczniowskich, Młody obywatel).

Jako trener pracuje z nauczycielami, doradcami metodycznymi, wydawcami podręczników i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Autor lub współautor kilku opracowań naukowych na temat edukacji globalnej i edukacji obywatelskiej.

Chce, aby CEO wspierało szkoły w tłumaczeniu młodym ludziom, jak funkcjonuje otaczający ich świat i jak zwykli ludzie mogą go zmieniać.

tel. (22) 875 85 40 wew. 126, e-mail: jedrzej.witkowski@ceo.org.pl

  Pracownicy działu
tel. (22) 622 00 89

Anna Dojer - Klub SUS i Laboratoria Praktyki Edukacyjnej - anna.dojer@ceo.org.pl - wew. 211

Iwona Kluge - Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych - iwona.kluge@ceo.org.pl - wew. 208

Mateusz Meyer - Całościowy Rozwój Szkoły, p. podstawowy (CRS1)  - mateusz.meyer@ceo.org.pl - wew. 220

Marta Żukowska - Całościowy Rozwój Szkoły, p. zaawansowany (CRS2) - marta.zukowska@ceo.org.pl - wew. 207

Dominik Pytlak - Nauczycielska Akademia Internetowa (NAI) - dominik.pytlak@ceo.org.pl - wew. 212

Anna Sokolnicka - projekt Asystent Szkoły - anna.sokolnicka@ceo.org.pl 

Justyna Chachuła - projekt Asystent Szkoły - justyna.chachula@ceo.org.pl

Jolanta Grzebalska - jolanta.grzebalska@ceo.org.pl - wew. 217

  Dział Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Elżbieta Krawczyk

Szefowa działu

Wspiera koordynatorki i koordynatorów w realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej i ekologicznej. W CEO od 2013 roku, gdzie koordynowała m.in. projekty: "W świat z klasą" oraz "Rozmawiajmy o uchodźcach". Absolwentka arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim, międzynarodowej współpracy rozwojowej w Collegium Civitas oraz Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Tworzy i redaguje scenariusze zajęć oraz materiały edukacyjne; chętnie wypracowuje je wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami, prowadząc warsztaty i spotkania grup roboczych.  

tel. (22) 825 05 50 wew. 213, e-mail: elzbieta.krawczyk@ceo.org.pl

  Pracowniczki działu

tel. (22) 825 05 50

Katarzyna Dzięciołowska - W świat z klasą - katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl - wew. 208

Marta Kałużyńska - W świat z klasą - marta.kaluzynska@ceo.org.pl - wew. 208

Julia Godorowska - Rozmawiajmy o uchodźcach - julia.godorowska@ceo.org.pl - wew. 204

Marta Jackowska-Uwadizu - Klimat to temat! / W świat z klasą - marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl - wew. 202

Justyna Zamojda - Girls into Global STEM - justyna.zamojda@ceo.org.pl - wew. 234

Urszula Bijoś - urszula.bijos@ceo.org.pl

  Dział Aktywności Społecznej i Obywatelskiej

Michał Tragarz

Szef działu

Od 2008 roku w CEO zajmuje się programami wspierającymi samorządność uczniowską i szkolną demokrację (Szkoła Demokracji), koordynował również projekty realizowane przez CEO w Gruzji oraz Sejm Dzieci i Młodzieży w latach 2010-2015. Autor lub współautor materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i poradników (m.in. Szkoła demokracji. Praktyczny poradnik o współdecydowaniu w szkole; Samorząd uczniowski - poradnik dla opiekuna; Wybory do władz samorządu uczniowskiego). Najbardziej jednak lubi bezpośrednią pracę z uczniami i nauczycielami podczas różnego rodzaju treningów, warsztatów lub letnich szkół. Pasjonat rowerów - zarówno jako środka codziennego transportu w mieście jak i narzędzia do długodystansowych podóży po Polsce i Europie Wschodniej i Południowej. 

tel. (22) 825 05 50 wew. 220, e-mail: michal.tragarz@ceo.org.pl

  Pracownicy działu

tel. (22) 825 05 50

Anna Mitura - Młodzi w Akcji - anna.mitura@ceo.org.pl - wew. 203

Tomasz Piątek - Młodzi w Akcji - tomasz.piatek@ceo.org.pl - wew. 215

Aneta Derda - PoczytajMy, Solidarna Szkoła - aneta.derda@ceo.org.pl - wew. 209

Mateusz Wojcieszak - Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego - mateusz.wojecieszak@ceo.org.pl - wew. 216

Urszula Borkowska - Szkoła Demokracji - urszula.borkowska@ceo.org.pl - wew. 203

Daria Żukowska - Nauczyciel/ka I klasa / Młodzi Przedsiębiorczy - daria.zukowska@ceo.org.pl - wew. 122

Magdalena Świderska - Młodzi Przedsiębiorczy / Europejski Uniwersytet Latający / PREF - malgorzata.swiderska@ceo.org.pl - wew. 105

Urszula Bijoś - urszula.bijos@ceo.org.pl

Judyta Ziętkowska - szefowa zespołu w programie ,,Młodzi Głosują+"judyta.zietkowska@ceo.org.pl

  Dział Kultura i Media

Katarzyna Grubek

Szefowa działu

Wspiera koordynatorki w realizacji projektów z zakresu edukacji kulturowej, medialnej i filmowej. W CEO od 2005 roku, gdzie koordynowała m.in. projekty: "Szkoła Marzeń" (jedna z koordynatorów), "Literacki atlas Polski", "Miłosz odNowa", "Kulthurra!", "Włącz się. Młodzi i media". 
Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie oraz Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego UW. Tworzy i redaguje scenariusze zajęć, materiały edukacyjne, programy szkoleń i kursów e-learningowych. Animatorka kultury i trenerka. Stypendystka Ministra Kultury.

tel. (22) 659 62 03 wew. 111, e-mail: katarzyna.grubek@ceo.org.pl

  Pracownicy działu
tel. (22) 659 62 03

Karolina Giedrys - szefowa zespołu edukacji filmowej/ Shortcut. Small stories, big issues - karolina.giedrys@ceo.org.pl - wew. 113

Maja Dobiasz - Sztuka zaangażowania / Mind over Media Polska. Szkoła krytycznego myślenia - maja.dobiasz@ceo.org.pl - wew. 107

Malina Baranowska-Janusz - Soci@ll/Otwarta Szkoła / Szkoła Tolerancji - malina.janusz@ceo.org.pl - wew. 107

Małgorzata Leszko - Nagroda im. Ireny Sendlerowej / Kto na ochotnika / Soci@ll/Otwarta szkoła - malgorzata.leszko@ceo.org.pl - wew. 128

Kasia Sołtan-Młodożeniec - krajowa koordynatorka akcji Noc Bibliotek i programu DoMowy - rodzinne historie o słowach - katarzyna.soltan-mlodozeniec@ceo.org.pl - wew. 125

Robert Pruszczyński - Filmoteka Szkolna. Akcja!/ Shortcut. Small stories, big issues - robert.pruszczynski@ceo.org.pl - wew. 113

  Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej się

Małgorzata Stodulna

Szefowa działu

W CEO od sierpnia 2017 roku. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od prawie 20 lat jako wolontariuszka i koordynatorka. Realizowała projekty edukacyjne, szkoleniowe i sieciujące adresowane m.in. do młodzieży. Wspiera koordynatorów działu ALO w ich codziennych zmaganiach z POWER-em. Wierzy w pomysłowość i wewnętrzną motywację osób pracujących w NGO.

tel. (22) 875 85 97 wew. 108, e-mail: malgorzata.stodulna@ceo.org.pl

  Pracownicy działu

tel. (22) 875 85 97

wew. 107

wew. 108

wew. 110

Monika Malesa - monika.malesa@ceo.org.pl

Rafał Auch-Szkoda - rafal.auch-szkoda@ceo.org.pl

Katarzyna Dmitruk - katarzyna.dmitruk@ceo.org.pl

Karolina Janeczek - karolina.janeczek@ceo.org.pl