Zespół

 

  Zarząd Fundacji

Jędrzej Witkowski - Prezes Zarządu

Z CEO związany od 2005 roku. Przygodę z fundacją zaczynał jako wolontariusz i animator w programie Młodzi obywatele działają. Koordynował projekty z zakresu edukacji obywatelskiej i wyborczej, samorządności uczniowskiej oraz edukacji globalnej. Przez kilka lat kierował działem programów młodzieżowych, od 2013 członek zarządu CEO, od 2018 roku prezes zarządu. Doktor nauk społecznych (Uniwersytet SWPS) i absolwent stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). Autor lub współautor materiałów edukacyjnych, kursów e-coachingowych, scenariuszy zajęć i podręczników (m.in. Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej, Edukacja globalna w szkole, Cały świat w klasie, Przewodnik dla opiekunów samorządów uczniowskich, Młody obywatel). Jako trener pracuje z nauczycielami, doradcami metodycznymi, wydawcami podręczników i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Autor lub współautor kilku opracowań naukowych na temat edukacji globalnej i edukacji obywatelskiej.

 

Chce, aby CEO wspierało szkoły w tłumaczeniu młodym ludziom, jak funkcjonuje otaczający ich świat i jak zwykli ludzie mogą go zmieniać.

 

tel. 22 622 00 89 wew. 126, e-mail: jedrzej.witkowski@ceo.org.pl

Małgorzata Stodulna - Dyrektorka Programowa, Członkini Zarządu

W CEO od sierpnia 2017 roku. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od prawie 20 lat jako wolontariuszka i koordynatorka. Realizowała projekty edukacyjne, szkoleniowe i sieciujące adresowane do m.in. dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieży. Jest Szefową projektu Szkoła dla Innowatora. Wierzy w pomysłowość i wewnętrzną motywację osób pracujących w NGO. 

tel. 22 875 85 97 wew. 108, e-mail: malgorzata.stodulna@ceo.org.pl

Sylwia Żmijewska-Kwiręg - Dyrektorka Programowa, Członkini Zarządu

W CEO pracuje od 2001 roku (początkowo na stanowisku koordynatorki, później szefowej działu programów edukacji obywatelskiej i ekonomicznej). Obecnie jest Szefową programu Szkoła Ucząca Się. Zawodowo: Nauczycielka wiedzy o społeczeństwie (obecnie nie praktykująca), autorka, trenerka, pracowniczka i działaczka środowiska NGO. Współautorka i redaktorka programu nauczania i podręcznika do wiedzy o społeczeństwie (seria KOSS), programu nauczania do ekonomii w praktyce, publikacji metodycznych dla nauczycieli realizujących projekty edukacyjne, scenariuszy zajęć, programów warsztatów i artykułów o tematyce obywatelskiej. Inicjatorka i dyrektorka merytoryczna programu "Nauczycielka I klasa" kierowanego do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, realizowanego we współpracy przez CEO i Fundację Szkoła z klasą. Od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami, którym z edukacją jest po drodze (m.in. Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Europejskim Centrum Solidarności, Teatrem Powszechnym, Stowarzyszeniem Era Nowe Horyzonty, Fundacją Szkoła z klasą, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń itp.)

Prywatnie: Mama Szymona, Antosi i Tymona, którzy ją nieustannie inspirują i motywują do pracy na rzecz szkoły oraz żona Tomasza, fotografa, który często pomaga jej wizualizować pomysły czy wyobrażenia i cierpliwie wysłuchuje zawodowego słowotoku. Motto: "Wierzę w siłę współpracy, przejrzystości i rzetelności".

tel. 22 659 62 05 wew. 109 e-mail:sylwia.zmijewska-kwireg@ceo.org.pl

Elżbieta Krawczyk - Dyrektorka Programowa, Członkini Zarządu

W CEO od 2013 roku; koordynowała m.in. projekty: "W świat z klasą" oraz "Rozmawiajmy o uchodźcach". Absolwentka arabistyki i islamistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stosunków międzynarodowych ze specjalizacją w zakresie międzynarodowej współpracy rozwojowej w Collegium Civitas oraz Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego; członkini ruchu Climate Reality. Autorka programów edukacyjnych, publikacji i kursów e-learningowych z zakresu edukacji globalnej, międzykulturowej i ekologicznej. Tworzy i redaguje scenariusze zajęć oraz materiały edukacyjne; chętnie wypracowuje je wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami, prowadząc warsztaty i spotkania grup roboczych.

 

Kieruje pracami Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej; z ramienia Zarządu CEO nadzoruje prace działów programowych Fundacji z obszarów: Angażuj obywatelsko, Wyjaśniaj politykę, Ucz otwartości, Otwieraj na kulturę oraz Odpowiadaj na globalne wyzwania.  

 

tel. (22) 825 05 50 wew. 213, e-mail: elzbieta.krawczyk@ceo.org.pl

  Fundatorzy

Jacek Strzemieczny

Współzałożyciel i w latach 1994-2018 prezes zarządu. Lider programu Szkoła Ucząca się (SUS), prowadzonego od 2000 roku przez CEO i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Doktor nauk pedagogicznych, trener i superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).  W latach 1980–89 kierował przedszkolem i Ośrodkiem Rozwoju Umiejętności Wychowawczych przy PTP. W latach 1989–1994 był dyrektorem Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej i dyrektorem polsko-amerykańskiego programu Edukacja Obywatelska w Społeczeństwie Demokratycznym. Od 1996 r. członek międzynarodowego stowarzyszenia Ashoka International. W 2002 r. na Światowym Forum Ekonomicznym nagrodzony przez Schwab Foundation for Social Entrepreneurship tytułem „Wybitny Innowator Społeczny". W 2006 r. został pierwszym laureatem Penn Kemble Award za wybitny wkład w edukację dla demokracji. W 2011 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.

Wybrane publikacje i prezentacje

e-mail: jacek.strzemieczny@ceo.org.pl

Alicja Pacewicz

Współzałożycielka i w latach 1994-2018 członkini zarządu i wiceprezeska. Pomysłodawczyni i liderka programu Szkoła z klasą, nominowanego w 2012 roku do nagrody UNESCO. Opracowuje programy edukacyjne, podręczniki dla uczniów, scenariusze zajęć i poradniki dla nauczycieli, programy (m.in. „Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi Przedsiębiorczy”, „Młodzi Aktywiści Prezydencji”) oraz materiały szkoleniowe. Redaguje publikacje wydawane przez CEO. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i trenerów. W 2011 odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r. Wierzy w demokrację obywateli, mądrą edukację i siłę zdrowego rozsądku.

e-mail: alicja.pacewicz@ceo.org.pl

Andrzej Szeniawski

Współzałożyciel Centrum Edukacji Obywatelskiej, członek Rady Programowej Fundacji. Współautor programu Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego, wspierającego samorządy terytorialne w  realizacji uspołecznionego procesu budowania wieloletnich lokalnych planów oświatowych. Mieszka w niewielkiej wsi na Warmii, czerpiąc satysfakcję z kontaktu z naturą.

Rada Fundacji

Andrzej Szeniawski -  przewodniczący 
Marianna Hajdukiewicz
Jacek Królikowski  
prof.  Jacek Pyżalski

  Szkoła Ucząca Się

 

Szefowa Działu: Sylwia Żmijewska-Kwiręg, Członkini Zarządu 

tel. (22) 622 00 89

Pracownicy i pracowniczki działu:
Iwona Kluge - zastępczyni szefa działu i Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych - iwona.kluge@ceo.org.pl - wew. 111  
Justyna Chachuła - Całościowy Rozwój Szkoły, p. zaawansowany (CRS2)- justyna.chachula@ceo.org.pl - wew. 113
Katarzyna Pucek - Całościowy Rozwój Szkoły, p. podstawowy (CRS1)  - katarzyna.pucek@ceo.org.pl - wew. 113
Anna Dojer - Klub SUS i Laboratoria Praktyki Edukacyjnej, SPLO - anna.dojer@ceo.org.pl - wew. 112
Aleksandra Kluj
 - Klub SUS i Laboratoria Praktyki Edukacyjnej, SPLO - aleksandra.kluj@ceo.org.pl
Anita Nogal - Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych - anita.nogal@ceo.org.pl - wew. 112
Ewelina Gorczyca - Rozmowy o Nauczaniu - ewelina.gorczyca@ceo.org.pl - wew. 111

W sprawach związanych z Nauczycielską Akademią Internetową prosimy o kontakt na: nai@ceo.org.pl 

  Dział Edukacji Globalnej i Ekologicznej

 

Szefowa Działu: Elżbieta Krawczyk, Członkini Zarządu 

tel. (22) 825 05 50

Pracowniczki działu:
Sylwia Domagała - I am European - sylwia.domagala@ceo.org.pl - wew. 201  
Julia Godorowska - Rozmawiajmy o uchodźcach - julia.godorowska@ceo.org.pl - wew. 204
Marta Jackowska-Uwadizu - 1Planet4All - marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl - wew. 202
Marta Kałużyńska - W świat z klasą - marta.kaluzynska@ceo.org.pl - wew. 208  
Olga Khabibulina - I am European - olga.khabibulina@ceo.org.pl - wew. 226  
Justyna Zamojda - Wzór na ścisłe, Europa o klimacie - justyna.zamojda@ceo.org.pl - wew. 234  
Urszula Bijoś - urszula.bijos@ceo.org.pl  
Katarzyna Dzięciołowska - katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl
Weronika Rzeżutka - specjalistka ds. komunikacji - weronika.rzezutka@ceo.org.pl

  Dział Aktywności Społecznej i Obywatelskiej

Michał Tragarz - Szef działu

Od 2008 roku w CEO zajmuje się programami wspierającymi samorządność uczniowską i szkolną demokrację (Szkoła Demokracji), koordynował również projekty realizowane przez CEO w Gruzji oraz Sejm Dzieci i Młodzieży w latach 2010-2015. Autor lub współautor materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i poradników (m.in. Szkoła demokracji. Praktyczny poradnik o współdecydowaniu w szkole; Samorząd uczniowski - poradnik dla opiekuna; Wybory do władz samorządu uczniowskiego). Najbardziej jednak lubi bezpośrednią pracę z uczniami i nauczycielami podczas różnego rodzaju treningów, warsztatów lub letnich szkół. Pasjonat rowerów - zarówno jako środka codziennego transportu w mieście, jak i narzędzia do długodystansowych podóży po Polsce i Europie Wschodniej i Południowej. 

tel. (22) 622 62 39 wew. 220, e-mail: michal.tragarz@ceo.org.pl

tel. (22) 825 05 50

Pracownicy i pracowniczki działu:
Judyta Ziętkowska - szefowa zespołu w programie ,,Młodzi w akcji+"judyta.zietkowska@ceo.org.pl - wew. 220
Monika Prus-Głaszczka - szefowa zespołu Szkoła Demokracji - monika.prus@ceo.org.pl -  wew. 209
Urszula Borkowska - Szkoła Demokracji - urszula.borkowska@ceo.org.pl - wew. 214
Paulina Pękalska - działalność gospodarcza, Fizyka, pasja, społeczeństwo - paulina.pekalska@ceo.org.pl - wew. 215
Urszula Drwęcka – Fizyka, pasja, społeczeństwo – urszula.drwecka@ceo.org.pl 

Marta Drabińska - ,,Młodzi w akcji+", marta.drabinska@ceo.org.pl

Magdalena Świderska - Europejski Uniwersytet Latający - magdalena.swiderska@ceo.org.pl

  Dział Kultura i Media

Katarzyna Grubek - Szefowa działu

Wspiera koordynatorki i koordynatorów w realizacji projektów z zakresu edukacji kulturowej, medialnej, filmowej i antydyskryminacyjnej. W CEO od 2005 roku, gdzie koordynowała m.in. projekty: "Szkoła Marzeń" (jedna z koordynatorów), "Literacki atlas Polski", "Miłosz odNowa", "Kulthurra!", "Włącz się. Młodzi i media". Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie oraz Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego UW. Tworzy i redaguje scenariusze zajęć, materiały edukacyjne, programy szkoleń i kursów e-learningowych. Animatorka kultury i trenerka. Stypendystka Ministra Kultury.

tel. (22) 659 62 03 wew. 117, e-mail: katarzyna.grubek@ceo.org.pl

tel. (22) 659 62 03

Pracownicy i pracowniczki działu:

Katarzyna Grubek - szefowa działu - katarzyna.grubek@ceo.org.pl - wew. 117

Karolina Giedrys - szefowa zespołu edukacji filmowej/ Shortcut. Małe historie, wielkie sprawy/Dobre łącza - karolina.giedrys@ceo.org.pl - wew. 103

Jan Dąbkowski - Dobre łącza - jan.dabkowski@ceo.org.pl - wew. 118

Jan Bliźniak - Historionauci - jan.blizniak@ceo.org.pl - wew. 117

Katarzyna Sołtan-Młodożeniec - Noc Bibliotek / DoMowy - rodzinne historie o słowach - katarzyna.soltan-mlodozeniec@ceo.org.pl - wew. 103

Emilia Kędziorek - Wychowanie to podstawa - emilia.kedziorek@ceo.org.pl - wew. 105

Elżbieta Grab - Soci@ll. Otwarta Szkoła / Równe/Różne. Wspieranie równości płci w szkołach - elzbieta.grab@ceo.org.pl - wew. 106

  Szkoła dla Innowatora

 

Szefowa działu: Małgorzata Stodulna, Członkini Zarządu

tel. (22) 875 85 97

Pracownicy i pracowniczki działu:

Magda Bogusławska - magdalena.boguslawska@ceo.org.pl
Paulina Chrostowska - paulina.chrostowska@ceo.org.pl
Karolina Janeczek - karolina.janeczek@ceo.org.pl
Ewa Jajszczyk - Rowińska - ewa.jajszczyk-rowinska@ceo.org.pl
Małgorzata Król - malgorzata.krol@ceo.org.pl
Agnieszka Arkusińska - agnieszka.arkusinska@ceo.org.pl

Artur Krupiński - artur.krupinski@ceo.org.pl

  Dział Biuro

Agnieszka Brzezińska - Dyrektorka ds. organizacyjnych

Nadzoruje pracę biura, IT i kadr. Z ngo związana od 2003 roku: najpierw jako wolontariuszka, a od 2007 - zawodowo. Współpracę z CEO zaczynała jako koordynatorka programu edukacji konsumenckiej. Szczególnie ważna jest dla niej ekologia i szacunek ludzi dla różnorodności świata. 

tel. (22) 875 85 40 wew. 302, e-mail: agnieszka.brzezinska@ceo.org.pl

 

Pracownicy i pracowniczki działu:
Ola Nagot - aleksandra.nagot@ceo.org.pl - tel. (22) 875 85 97 wew. 101 - sekretariat
Iwona Zawadzka - iwona.zawadzka@ceo.org.pl  - tel. (22) 875 85 40 wew. 106 - kadry
Stanisław Smólski - stanislaw.smolski@ceo.org.pl - tel. (22) 659 62 05 wew. 16 - IT

  Dział Księgowości i Finansów

Maciej Maksymów - Główny księgowy CEO

W CEO od 1997 r. Pracę etatową zaczynał jako kasjer w liczącej niespełna 10 osób fundacji. Rozliczał dotacje, zajmował się kadrami, pracował jako księgowy. Od roku 2013 pełni funkcję głównego księgowego.

tel. (22) 875 85 40 wew. 209, e-mail: maciej.maksymow@ceo.org.pl

tel. (22) 875 85 40

Pracowniczki działu:
Anna Borys - anna.borys@ceo.org.pl - wew. 221
Dorota Głos - dorota.glos@ceo.org.pl - wew. 212
Jolanta Grzebalska - jolanta.grzebalska@ceo.org.pl - wew. 220
Paulina Gołaszewska - paulina.golaszewska@ceo.org.pl - wew. 221
Monika Malesa - monika.malesa@ceo.org.pl - wew. 209
Agnieszka Rogala - agnieszka.rogala@ceo.org.pl - wew. 207

  Zespół Narzędzi Internetowych

 

Andrzej Rybitwa - andrzej.rybitwa@ceo.org.pl
Anna Sokolnicka - szefowa zespołu - anna.sokolnicka@ceo.org.pl 
Kinga Kurach - kinga.kurach@ceo.org.pl

 Komunikacja

tel. 663-244-612

Katarzyna Małek - katarzyna.malek@ceo.org.pl

Aleksandra Kluj - aleksandra.kluj@ceo.org.pl