Sprawozdania

Rok 2020


Sprawozdanie finansowe 2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2020

 

Rok 2019


Sprawozdanie finansowe 2019

Opinia i raport biegłego rewidenta 2019 (493 KB)

Sprawozdanie merytoryczne (879 kb)