Koordynatorki/a projektu

Centrum Edukacji Obywatelskiej to największa w Polsce pozarządowa organizacja działająca w obszarze edukacji.

 

Poszukujemy osoby, która od marca 2022 roku jest zainteresowana pracą w charakterze koordynatorki/a projektu mającego na celu zapewnienie wsparcia nauczycielkom i nauczycielom w sensownej realizacji podstawy programowej przedmiotu Historia i teraźniejszość. 

 

OCZEKUJEMY:

 • min. podstawowego doświadczenia w koordynacji/prowadzeniu projektów edukacyjnych lub/i społecznych;
 • doświadczenia w tworzeniu i koordynowaniu powstawania scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych 
 • znajomości realiów szkoły (doświadczenie pracy w szkole, w szczególności nauczania WOSu będzie dużym atutem) 
 • znajomość zagadnień związanych z Wiedzą o społeczeństwie oraz tych poruszanych w podstawie programowej Historia i teraźniejszość
 • bardzo dobrej znajomości pakietu Office,
 • zaangażowania w realizowane zadania,
 • samodzielności, asertywności, dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu, otwartej i sprawnej komunikacji

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • przygotowanie zestawu materiałów edukacyjnych, które będą wspierały nauczycieli w prowadzeniu zajęć Historia i teraźniejszość
 • koordynacja projektu wspierającego nauczycieli HiT w roku szkolnym 2022/23 – organizacja szkoleń stacjonarnych, webinariów, rekrutacja na te wydarzenia
 • kontakt z uczestnikami projektu, partnerami, sponsorem
 • prowadzenie działań administracyjnych w projekcie, dokumentacja projektowa, sprawozdawczość, archiwizacja;

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w Śródmieściu Warszawy.
 • możliwość doskonalenia własnych umiejętności w ramach wewnętrznych szkoleń i spotkań uczących CEO;
 • współpracę z aktywnym, twórczym zespołem, specjalistami i ekspertami edukacyjnymi;
 • elastyczne czasowo zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w wymiarze 1 etatu
 • pracę w organizacji non profit o wieloletnim doświadczeniu, stabilnej i ugruntowanej pozycji w oświacie i ogólnopolskim zasięgu prowadzonych działań;

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z zadaniem rekrutacyjnym przedstawionym poniżej na adres praca@ceo.org.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami. Na zgłoszenia czekamy do 6 marca 2022 r.
ZADANIE REKRUTACYJNE:
Opisz (max.1000 znaków) swój pomysł na to, jak można wesprzeć nauczycieli WOSu, którzy od września 2022 będą musieli realizować podstawę programową przedmiotu Historia i teraźniejszość 
ALBO
Na podstawie wybranego zapisu podstawy programowej przedmiotu zaproponuj aktywność do wykonania z uczniami (fragment lekcji) która w sposób wartościowy realizuje ten zapis. 

Do zgłoszenia powinna zostać dołączona klauzula następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia rekrutacji.
Wiem, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając mail z informacją na adres dane osobowe@ceo.org.pl
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w rekrutacji.
Wiem, że moje dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
Wiem, że moje dane będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.
Wiem, że mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
Wiem, że mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub maila następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na prowadzenie rekrutacji w przyszłości.
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO). Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych.