Z jakiego wsparcia CEO możecie skorzystać w tym semestrze?

Wchodzimy w drugi semestr tego niełatwego roku szkolnego. Dziś przedstawiamy nasze plany na wsparcie Was w czasie jego trwania. Na naszym blogu oraz Facebooku będziecie mogli znaleźć inspiracje do wykorzystania w codziennej pracy. Będą one skupione między innymi wokół dwóch cyklów: “Odporna szkoła” oraz “Zaangażowani uczniowie”. Tym z Was, którzy chcieliby współpracować z nami w programach, przedstawiamy możliwości dołączenia do nich w tym semestrze. Przypominamy również, że praca w naszych programach coraz częściej trwa cały rok szkolny (a nie jeden semestr), dlatego szerszą ich ofertę poznacie w czerwcu 2022 r. 

 

"ZAANGAŻOWNAI UCZNIOWIE" - CYKL WEBINARIÓW O EDUKAJCI OBYWATELSKIEJ DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK 

 

Zapraszamy na cykl pięciu szkoleń online, na których wspólnie z Wami, nauczycielami i nauczycielkami, spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie Co mogę zrobić, by moim uczniom chciało się uczyć i angażować?

 

Dzięki udziałowi w tych spotkaniach dowiecie się:
- dlaczego młodym ludziom brakuje motywacji i nie są zainteresowani szkołą,
- co każdy nauczyciel może zrobić, by rozbudzić w nich poczucie odpowiedzialności,
- w jaki sposób wykorzystać narzędzia edukacji obywatelskiej, by uczniowie zaangażowali się w zajęcia i rozwijali nowe umiejętności,
- czy i jak nauczyciel może poruszać w szkole tematy dotyczące współczesności oraz co dzięki temu zyska.

Każdy uczestnik i uczestniczka spotkań będzie miał dostęp do materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć, które ułatwią zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Będziecie mogli wykorzystać je na lekcji przedmiotowej (odwołując się do podstawy programowej), godzinie wychowawczej lub w świetlicy. Otrzymacie także certyfikaty potwierdzające udział i zdobycie nowej wiedzy!

 

>> WIĘCEJ INFORMACJI O CYKLU << 

 

 

"ODPORNA SZKOŁA" - WSPARCIE MERYTORYCZNE DLA SZKÓŁ DO PRACY W BIEŻĄCYM KONTEKŚCIE 

 

Trudna sytuacja w oświacie nadal trwa, dlatego w tym semestrze nadal będziemy z Wami w otwartym cyklu wydarzeń „Odporna szkoła”. 
Zaproponujemy Wam kolejne praktyczne rozwiązania oraz wskazówki, jak nie stracić z oczu najważniejszego celu, czyli skutecznego uczenia się młodych ludzi. 

 

Nauczycielkom i nauczycielom proponujemy udział w webinariach, podczas których poznacie:
metody nauczania, które sprawdzają się zarówno w edukacji zdalnej, hybrydowej, jak i stacjonarnej, prezentowane głosem praktyczek i praktyków,
wskazówki (m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii) dotyczące wyzwań pojawiających się w pracy nauczycielek i nauczycieli w skutek epidemii koronawirusa.

 

Zyskacie także:
– przestrzeń na rozmowę o dobrostanie i o tym, jak w tej trudnej sytuacji zadbać o siebie,
– wymianę doświadczeń oraz możliwość poznania opinii nauczycielek i nauczycieli z całej Polski.

 

Dyrektorkom i dyrektorom a także wicedyrektorkom i wicedyrektorom oferujemy przestrzeń, w której:
– uzyskają bieżące informacje i eksperckie analizy związane z organizacją pracy szkoły,
– mogą ujawniać swoje opinie i o nich dyskutować,
wymienią się dobrymi praktykami, poznają inne osoby znajdujące się w podobnej sytuacji. 

 

 Zależy nam na stworzeniu sieci uczącej się, dlatego zapraszamy do:
– udziału w spotkaniach otwartych (webinaria transmitowane online),
– uczestniczenia w seminariach pogłębiających tematy poruszane podczas webinariów (spotkania online dla zarejestrowanej grupy uczestników, niedostępne publicznie).

 

 

>> WIĘCEJ INFORMACJI O CYKLU<<

 

"WŁĄCZ SZKOŁĘ" -  PROGRAM DLA NAUCZYCIELI I SZKÓŁ ZAINTERESOWANYCH TEMATYKĄ I WSPÓŁPRACĄ Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

 

,,Włącz szkołę!” to ogólnopolski program, który pomaga nauczycielom i nauczycielkom odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie uczniów kwestiami społecznymi. Dostarczamy rzetelne materiały o organizacjach społecznych działających w Polsce. Wspieramy w inicjowaniu i realizowaniu współpracy między szkołami a organizacjami funkcjonującymi w ich lokalnym otoczeniu. Dzięki udziałowi w programie młodzi ludzie rozwijają swoje kompetencje społeczne i zdobywają nową wiedzę z zakresu edukacji obywatelskiej. Nauczyciel zyskuje zaś ich zaangażowanie oraz inspirację do wzbogacania prowadzonych przez siebie zajęć.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do udziału w spotkaniach otwartych, które odbywają się w 6 różnych terminach na przełomie lutego i marca. Podczas nich poznacie między innymi sposób pracy i narzędzia, które udostępniamy w programie. Na tej podstawie będziecie mogli zdecydować, czy odpowiada on na Wasze potrzeby i zgłosić chęć udziału. Na spotkania otwarte zapraszamy do 3 nauczycieli z jednej szkoły.

 

>> WYBIERZ PASUJĄCY TERMIN I WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU <<

 

>> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROGRAMIE <<

 

CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ SZKOŁY W "SZKOLE UCZĄCEJ SIĘ"

 

To propozycja dla szkół, które chcą poprawić osiągnięcia edukacyjne wszystkich uczniów oraz przygotować ich do uczenia się przez całe życie. Poprzez szkolenia, warsztaty i wsparcie mentora pomagamy Wam wprowadzić w szkole podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną. Działania w Całościowym Rozwoju Szkoły trwają 2 lata i angażują całą radę pedagogiczną oraz dyrektora, który zgłasza daną szkołę.

 

>> ZGŁOŚ SZKOŁĘ DO PROGRAMU <<

 

>>  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ << 

    
Uwaga! Do Całościowego Rozwoju Szkoły w pierwszej kolejności kwalifikujemy szkoły, które korzystały już z kursów internetowych oraz warsztatów dla rad pedagogicznych “Szkoły uczącej się”.