DLA DYREKCJI
Rozwijajcie się z nami!
Kompleksowe wsparcie dyrektorów szkół jako liderów nauczania i rozwoju.
WIĘCEJ
DLA DYREKCJI
DLA NAUCZYCIELEK
I NAUCZYCIELI
Pomagamy lepiej uczyć.
WIĘCEJ
DLA NAUCZYCIELEK
I NAUCZYCIELI
DLA MŁODZIEŻY
Wspieramy aktywność mlodych ludzi.
WIĘCEJ
DLA MŁODZIEŻY
DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Partnerstwo w działania lokalnych.
WIĘCEJ
DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Szkolenia dla nauczycieli, doskonalenie zawodowe, projekty edukacyjne | ceo.org.pl

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

DLA DYREKCJI
Rozwijajcie się z nami!
Kompleksowe wsparcie dyrektorów szkół jako liderów nauczania i rozwoju.
WIĘCEJ

Dla dyrekcji

Pracujcie z naszą pomocą!

Wiemy, że trwała, pozytywna zmiana w szkołach wymaga decyzji i zaangażowania dyrekcji. Dlatego w każdym z naszych programów wspieramy dyrektorów szkół jako liderów dobrego nauczania i rozwoju.

Pracujemy z dyrektorkami i dyrektorami wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność prowadzonego w nich nauczania i wychowania, w tym wprowadzania i rozwijania oceniania kształtującego, metody projektów, samorządności uczniowskiej. Prowadzimy studia podyplomowe rozwijające kompetencje przywódcze dyrektorów oraz dające im narzędzia i wiedzę do wprowadzania zmiany w szkole. Realizujemy programy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, warsztaty dla rad pedagogicznych, organizujemy seminaria i konferencje. Wspieramy szkoły w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój.


Propozycje Programowe

Programy Szkoły Uczącej Się

Logotyp Nauczycielska Akademia Internetowa (PDN)

Kursy internetowe dla nauczycieli umożliwiające doskonalenie umiejętności dydaktycznych, w tym technik nauczania i oceniania – w sposób praktyczny, z indywidualną opieką mentora.

Logotyp OK Zeszyt (PDN)

OK Zeszyt to program i metoda pracy zwiększająca skuteczność nauczania dzięki wykorzystaniu zasad oceniania kształtującego. Uczestnicy uzyskują dostęp do kursu internetowego i bloga przedmiotowego, webinariów i spotkań regionalnych oraz otrzymują indywidualne wsparcie opiekuna konsultanta.

Logotyp Szkoła Ucząca Się

Program  realizujemy od 16 lat wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Pracujemy w nim z dyrekcją i kadrą pedagogiczną na rzecz podnoszenia efektywności nauczania i uczenia się, wprowadzając do szkół m.in. ocenianie kształtujące.

Logotyp Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych

Dotyczą praktycznych zagadnień, niezbędnych do skutecznego rozwoju szkoły, jakości nauczania, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej i szkolnych relacji. Odbywają się w szkole lub w ośrodku CEO w Wildze.

Programy Aktywności Społecznej i Obywatelskiej

Pomóż uczniom stawiać pytania, eksperymentować i odkrywać tajniki fizyki!

Logotyp Kto na ochotnika?

Wspieramy rozwój szkolnego wolontariatu - prowadzimy warsztaty, opracowujemy materiały edukacyjne, dzielimy się dobrymi praktykami.

Logotyp Młodzi Głosują

Działamy na rzecz zwiększenia udziału uczennic i uczniów w życiu publicznym. Dajemy młodym ludziom możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla kraju. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają lokalne projekty zachęcające do głosowania oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory.

Oby Młodzież to pierwszy program CEO dedykowany nauczycielom i młodzieży ze szkół branżowych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uczniowie wybierają do realizacji jeden z czterech programów CEO: Młodzi w Akcji, Młodzi Przedsiębiorczy, Klimat to temat, Sztuka Zaangażowania.

Logotyp Solidarna Szkoła

Angażujemy całe społeczności w edukację solidarnościową i debatę o współodpowiedzialności za umacnianie demokracji.

Logotyp Szkoła Demokracji

Wspieramy i motywujemy do aktywnego włączania uczniów i uczennic w podejmowanie decyzji i przyjęcie odpowiedzialności za szkołę.

Programy Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Program edukacji globalnej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju dotyczący zagadnienia zmiany klimatu. 

Wzmacnianie w rozpoznawaniu i wspieraniu rozwoju młodzieży, zwłaszcza dziewcząt, w przedmiotach ścisłych i technologiach informatycznych.

Programy Kulturalne i Medialne

Noc Bibliotek – ogólnopolska akcja promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać. W ustalonym terminie biblioteki czekają na czytelników ze specjalnymi atrakcjami. CEO akcję organizuje i promuje, prowadzi zgłoszenia i interaktywną mapę bibliotek w akcji oraz wspiera uczestników materiałami edukacyjnymi i promocyjnymi. Akcja co roku ma hasło i temat przewodni.
V Noc Bibliotek planowana jest w sobotę 5 października 2019. Więcej: nocbibliotek.org

W bibliotekach w całej Polsce odbywają się warsztaty językowo-plastyczne, podczas których dzieci z rodzicami/opiekunami pod kierunkiem bibliotekarzy przyglądają się swojemu domowemu, rodzinnemu językowi i twórczo dokumentują oryginalne słowa.

 

Historia odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez opowieści o obiektach muzealnych.

Pozostałe

W projekcie weźmie udział 20 szkół - w każdej z nich będziemy pracowali z jedną siódmą klasą oraz jej nauczycielami i dyrekcją. Wsparcie otrzymane w projekcie pozwoli przeprowadzić z uczniami intensywny program rozwijający kompetencje proinnowacyjne. Sprawdzone rozwiązania będą stopniowo rozszerzane na kolejne klasy. Działania w szkołach będą trwały od lutego 2020 roku do lutego 2022.

DLA NAUCZYCIELEK
I NAUCZYCIELI
Pomagamy lepiej uczyć.
WIĘCEJ

Dla Nauczycielek I Nauczycieli

Pomagamy uczyć skuteczniej i z większą satysfakcją!

Wspieramy w prowadzeniu uczniowskich projektów edukacyjny opartych na działaniach lokalnych.

Wspieramy nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów szkół oraz z przedszkoli. Prowadzimy szkolenia stacjonarne i kursy internetowe doskonalące warsztat pracy – m.in. z metod nauczania, w tym z oceniania kształtującego, a także z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcjach.

Prowadzimy programy oparte na projektach edukacyjnych realizowanych przez zespoły uczniowskie pod opieką nauczycieli, kładące nacisk na działania lokalne, z następujących obszarów: edukacja obywatelska, globalna, matematyczno-przyrodnicza, kulturalna, medialna, ekonomiczna.


Propozycje Programowe

Programy Szkoły Uczącej Się

Logotyp Nauczycielska Akademia Internetowa (PDN)

Kursy internetowe dla nauczycieli umożliwiające doskonalenie umiejętności dydaktycznych, w tym technik nauczania i oceniania – w sposób praktyczny, z indywidualną opieką mentora.

Logotyp OK Zeszyt (PDN)

OK Zeszyt to program i metoda pracy zwiększająca skuteczność nauczania dzięki wykorzystaniu zasad oceniania kształtującego. Uczestnicy uzyskują dostęp do kursu internetowego i bloga przedmiotowego, webinariów i spotkań regionalnych oraz otrzymują indywidualne wsparcie opiekuna konsultanta.

Logotyp Szkoła Ucząca Się

Program  realizujemy od 16 lat wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Pracujemy w nim z dyrekcją i kadrą pedagogiczną na rzecz podnoszenia efektywności nauczania i uczenia się, wprowadzając do szkół m.in. ocenianie kształtujące.

Logotyp Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych

Dotyczą praktycznych zagadnień, niezbędnych do skutecznego rozwoju szkoły, jakości nauczania, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej i szkolnych relacji. Odbywają się w szkole lub w ośrodku CEO w Wildze.

Programy Aktywności Społecznej i Obywatelskiej

Pomóż uczniom stawiać pytania, eksperymentować i odkrywać tajniki fizyki!

Logotyp Kto na ochotnika?

Wspieramy rozwój szkolnego wolontariatu - prowadzimy warsztaty, opracowujemy materiały edukacyjne, dzielimy się dobrymi praktykami.

Logotyp Młodzi Głosują

Działamy na rzecz zwiększenia udziału uczennic i uczniów w życiu publicznym. Dajemy młodym ludziom możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla kraju. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają lokalne projekty zachęcające do głosowania oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory.

Logotyp Młodzi Przedsiębiorczy

Rozwijamy u uczniów przedsiębiorczość i kształtujemy umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dorosłym życiu: planowania, pracy zespołowej, zarządzania własnymi zasobami.

Logotyp Młodzi w Akcji

Wspieramy młodych ludzi w ich działaniach na rzecz najbliższego otoczenia.

Oby Młodzież to pierwszy program CEO dedykowany nauczycielom i młodzieży ze szkół branżowych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uczniowie wybierają do realizacji jeden z czterech programów CEO: Młodzi w Akcji, Młodzi Przedsiębiorczy, Klimat to temat, Sztuka Zaangażowania.

Logotyp Solidarna Szkoła

Angażujemy całe społeczności w edukację solidarnościową i debatę o współodpowiedzialności za umacnianie demokracji.

Logotyp Szkoła Demokracji

Wspieramy i motywujemy do aktywnego włączania uczniów i uczennic w podejmowanie decyzji i przyjęcie odpowiedzialności za szkołę.

Logotyp Dbam o przyszłość

Pomagamy młodym ludziom podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe oraz dokonywać świadomych wyborów.

logotyp Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej (KWOiE)

Konkurs przedmiotowy dla gimnazjalistów z wiedzy o społeczeństwie. Realizowany w wybranych województwach.

Programy Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Program edukacji globalnej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju dotyczący zagadnienia zmiany klimatu. 

Logotyp Rozmawiajmy o uchodźcach

Kładziemy nacisk na merytoryczną dyskusję na temat uchodźców z poszanowaniem różnych opinii.

Logotyp Weź Oddech

Pokazujemy, jak uczniowie mogą przeciwdziałać niskiej emisji. Angażujemy szkoły i społeczności lokalne do codziennego dbania o czyste powietrze.

Wzmacnianie w rozpoznawaniu i wspieraniu rozwoju młodzieży, zwłaszcza dziewcząt, w przedmiotach ścisłych i technologiach informatycznych.

Programy Kulturalne i Medialne

Młodzież z 50 szkół przygląda się lokalnym wydarzeniom z okresu 1918–1948 pod kątem mechanizmów społecznych związanych z dyskryminacją, wykluczeniem, nastrojami nacjonalistycznymi, rozwojem nazizmu, antysemityzmem, przesiedleniami, propagandą. Uczniowie i uczennice analizują źródła historyczne i na ich podstawie tworzą multimedialne reportaże, w których przygotowaniu pomogą zespołom warsztaty z dziennikarzami regionalnymi. Młodzież podejmuje też działania twórcze w przestrzeni publicznej, by upamiętnić wybrane wydarzenie lub zamanifestować postawę otwartości, niezgody na nietolerancję. Partnerem projektu jest Fundacja Gazety Wyborczej.

W bibliotekach w całej Polsce odbywają się warsztaty językowo-plastyczne, podczas których dzieci z rodzicami/opiekunami pod kierunkiem bibliotekarzy przyglądają się swojemu domowemu, rodzinnemu językowi i twórczo dokumentują oryginalne słowa.

 

Przygotowujemy nauczycieli i uczniów do pracy z filmem na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Historia odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez opowieści o obiektach muzealnych.

Logotyp Mind Over Media Polska

Rozwijamy umiejętności krytycznego myślenia i odbioru przekazów medialnych. Śledzimy przykłady medialnej propagandy i analizujemy je, by bardziej świadomie podchodzić do reklam, prasy, telewizji i mediów społecznościowych. 

Logotyp Szkoła Tolerancji

Pomagamy nauczycielom i nauczycielkom wprowadzać na lekcjach elementy edukacji antydyskryminacyjnej.

Współpracujący z nami twórcy spędzają czas w wybranych szkołach i miejscowościach, prowadzą zajęcia dla uczniów i przygotowują własny projekt artystyczny inspirowany miejscem rezydencji. 

Logotyp Trudny temat

Tworzymy platformę do rozmów na trudne tematy oraz dostarczamy narzędzi do podejmowania konstruktywnych działań w środowisku szkolnym i lokalnym.

DLA MŁODZIEŻY
Wspieramy aktywność mlodych ludzi.
WIĘCEJ

Dla Młodzieży

Wspieramy aktywność młodych ludzi w szkołach i środowisku lokalnym.

Zapraszamy do udziału w projektach z edukacji obywatelskiej, globalnej, matematyczno-przyrodniczej, kulturalnej, medialnej, ekonomicznej.

Pomagamy wszystkim uczniom i uczennicom w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych, rozwijaniu współpracy i braniu odpowiedzialności za świat wokół.Propozycje Programowe

Programy Aktywności Społecznej i Obywatelskiej

Logotyp Kto na ochotnika?

Wspieramy rozwój szkolnego wolontariatu - prowadzimy warsztaty, opracowujemy materiały edukacyjne, dzielimy się dobrymi praktykami.

Logotyp Młodzi Głosują

Działamy na rzecz zwiększenia udziału uczennic i uczniów w życiu publicznym. Dajemy młodym ludziom możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla kraju. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają lokalne projekty zachęcające do głosowania oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory.

Logotyp Młodzi Przedsiębiorczy

Rozwijamy u uczniów przedsiębiorczość i kształtujemy umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dorosłym życiu: planowania, pracy zespołowej, zarządzania własnymi zasobami.

Logotyp Młodzi w Akcji

Wspieramy młodych ludzi w ich działaniach na rzecz najbliższego otoczenia.

Pomagamy w tworzeniu warunków do rozwoju samorządności uczniowskiej. Prowadzimy ogólnopolską akcję polegającą na organizacji wspólnego dnia wyborów do władz samorządów. 

Logotyp Solidarna Szkoła

Angażujemy całe społeczności w edukację solidarnościową i debatę o współodpowiedzialności za umacnianie demokracji.

Logotyp Szkoła Demokracji

Wspieramy i motywujemy do aktywnego włączania uczniów i uczennic w podejmowanie decyzji i przyjęcie odpowiedzialności za szkołę.

Logotyp Dbam o przyszłość

Pomagamy młodym ludziom podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe oraz dokonywać świadomych wyborów.

logotyp Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej (KWOiE)

Konkurs przedmiotowy dla gimnazjalistów z wiedzy o społeczeństwie. Realizowany w wybranych województwach.

Programy Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Program edukacji globalnej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju dotyczący zagadnienia zmiany klimatu. 

Wzmacnianie w rozpoznawaniu i wspieraniu rozwoju młodzieży, zwłaszcza dziewcząt, w przedmiotach ścisłych i technologiach informatycznych.

Programy Kulturalne i Medialne

Młodzież z 50 szkół przygląda się lokalnym wydarzeniom z okresu 1918–1948 pod kątem mechanizmów społecznych związanych z dyskryminacją, wykluczeniem, nastrojami nacjonalistycznymi, rozwojem nazizmu, antysemityzmem, przesiedleniami, propagandą. Uczniowie i uczennice analizują źródła historyczne i na ich podstawie tworzą multimedialne reportaże, w których przygotowaniu pomogą zespołom warsztaty z dziennikarzami regionalnymi. Młodzież podejmuje też działania twórcze w przestrzeni publicznej, by upamiętnić wybrane wydarzenie lub zamanifestować postawę otwartości, niezgody na nietolerancję. Partnerem projektu jest Fundacja Gazety Wyborczej.

Historia odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez opowieści o obiektach muzealnych.

Logotyp Mind Over Media Polska

Rozwijamy umiejętności krytycznego myślenia i odbioru przekazów medialnych. Śledzimy przykłady medialnej propagandy i analizujemy je, by bardziej świadomie podchodzić do reklam, prasy, telewizji i mediów społecznościowych. 

Logotyp Trudny temat

Tworzymy platformę do rozmów na trudne tematy oraz dostarczamy narzędzi do podejmowania konstruktywnych działań w środowisku szkolnym i lokalnym.

DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Partnerstwo w działania lokalnych i wsparcie
w pozyskiwaniu środków.
WIĘCEJ

Dla Samorządu Terytorialnego

Partnerstwo w tworzeniu polityki oświatowej we współpracy z lokalną społecznością.

Od ponad 20 lat współpracujemy z samorządami w poprawie jakości polskiej oświaty i profesjonalizacji pracy szkół i nauczycieli.

Wiedząc o tym, jak ważne w oświacie jest planowanie, w programie Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego wspieramy samorządy w tworzeniu lokalnych strategii oświatowych we współpracy z mieszkańcami. Wdrożyło ją już ponad 20 samorządów. Więcej informacji: https://politykaoswiatowa.ceo.org.pl

Co roku prowadzimy ponad 20 programów edukacyjnych dla szkół w całej Polsce zachęcając młodzież do podejmowania inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia. Nasze aktualne propozycje programowe: https://ceo.org.pl/rekrutacja

Jako akredytowana Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli proponujemy ponad 30 tematów szkoleń wspierających efektywne nauczanie: https://pdn.ceo.org.pl/

Zapraszamy do współpracy.


Kontakt:

Centrum Edukacji Obywatelskiej

tel. +48 (22) 825 05 50 wew. 210

wspolpraca@ceo.org.pl 


Propozycje Programowe

Programy Kulturalne i Medialne

Noc Bibliotek – ogólnopolska akcja promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać. W ustalonym terminie biblioteki czekają na czytelników ze specjalnymi atrakcjami. CEO akcję organizuje i promuje, prowadzi zgłoszenia i interaktywną mapę bibliotek w akcji oraz wspiera uczestników materiałami edukacyjnymi i promocyjnymi. Akcja co roku ma hasło i temat przewodni.
V Noc Bibliotek planowana jest w sobotę 5 października 2019. Więcej: nocbibliotek.org