Nagroda im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata” przyznana

Poznaliśmy laureatkę XIV edycji nagrody przyznawanej nauczycielkom i nauczycielom, którzy w swojej codziennej pracy działają zgodnie z wartościami bliskimi Irenie Sendlerowej. Wyróżnianych edukatorów i edukatorki cechują odwaga, szacunek wobec innych, tolerancja i odpowiedzialność. Oprócz nagrody głównej wręczono również nagrodę specjalną.

16 listopada odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Ireny Sendlerowej. Statuetkę oraz czek na 15 000 zł otrzymała pani Agnieszka Jankowiak-Maik - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

portret młodej, uśmiechniętej blondynki z długimi włosami i w rogowych okularach

Warto podkreślić, że wszyscy nominowani są nie tylko wspaniałymi nauczycielami i nauczycielkami, ale też ekspertami i ekspertkami, mentorami i mentorkami, a także liderami i liderkami zmieniającymi szkoły. To osoby, które - pracując w duchu dialogu i odgrywając aktywną rolę w swojej szkole oraz społeczności lokalnej - pociągają za sobą kolejnych nauczycieli i nauczycielki.

Tegoroczna laureatka została wyróżniona za tworzenie nowatorskich programów i akcji publicznych, łączących edukację, sztukę, praktykowanie retoryki, nowoczesne media i obywatelskie zaangażowanie. Kapituła przyznająca nagrodę doceniła również umiejętne wykorzystanie wiedzy akademickiej w nauczycielskiej pracy u podstaw oraz znaczący i aktywny udział pani Jankowiak-Maik w kształtowaniu społeczności opartych na uniwersalnych wartościach i dysponujących umiejętnościami cennymi we współczesnym świecie.

Wysoki poziom zgłoszeń skłonił Kapitułę do przyznania wyróżnień dziewięciu pozostałym edukatorom i edukatorkom:

Karolowi Głębockiemu - nauczycielowi historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa oraz edukacji dla bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem;

ks. Dariuszowi Grocholi - katechecie w Publicznej Szkole Podstawowej i w Przedszkolu Publicznym w Dąbrówce Tuchowskiej, a także duszpasterzowi osób niepełnosprawnych i uzależnionych;

Ewie Kokot - edukatorce sztuki w Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, kierowniczce Działu Oświatowego w Bibliotece Śląskiej w Katowicach;

Elżbiecie Konopackiej - nauczycielce-terapeutce w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Konopnickiej w Gubinie oraz propagatorce wiedzy o autyzmie;

Małgorzacie Kozłowskiej - nauczycielce historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa oraz wicedyrektorce w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie;

Agnieszce Kraińskiej - politolożce, nauczycielce wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach, a także redaktorce naczelnej w społecznym Radiu Żory;

Dariuszowi Martynowiczowi - aktywiście, społecznikowi i nauczycielowi języka polskiego w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach;

Elżbiecie Rawskiej - nauczycielce języka angielskiego w Zespole Szkolnym w Cegłowie i założycielce fundacji Światełko Nadziei dla Syrii;

Marcie Szymczyk - pedagożce szkolnej i nauczycielce etyki w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi, a także edukatorce antydyskryminacyjnej i działaczce na rzecz praw kobiet.

Kapituła zadecydowała o przyznaniu nagrody specjalnej. Laureatem został Dariusz Martynowicz, który otrzyma fundusze na odnowienie muralu społecznego "GoścINNOŚĆ", powstałego we współpracy z Fundacją KLAMRA.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym.

***

Nagroda im. Ireny Sendlerowej została ustanowiona przez Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, w 2006 roku. Od tego czasu prowadzi ją Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach obszaru programowego „Ucz otwartości”, który pomaga budować w klasach dobre relacje oparte na szacunku dla różnorodności oraz pomaga nauczycielom i nauczycielkom podejmować z uczniami i uczennicami trudne tematy.

Nagrodę wspierają: Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego, Fundacja Signum, Program “Szkoła ucząca się”, Stowarzyszenie “Dzieci Holocaustu” w Polsce, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie oraz Fundacja Santander.

TRANSMISJA Z UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRODY IM. IRENY SENDLEROWEJ

 

notatka graficzna

 

 

Załączniki: