KULTHURRA! ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W SZKOLE. Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Pod redakcją: Katarzyny Grubek, Anny Mirskiej-Czerwińskiej
Autorzy: Beata Frankowska, Anna Mirska-Czerwińska, Krzysztof Pacholak, Bogumiła Stachurska

Publikacja zawiera materiały pomocnicze dla nauczycieli, którzy poszukują pomysłów na zajęcia twórcze z uczniami, chcą wprowadzić do projektu elementy teatru, opowieści, chcą razem z uczniami zrobić film, fotoreportaż, widowisko narracyjne lub spektakl czy po prostu szukają atrakcyjnych form prezentacji projektów o tematyce lokalnej.

Znajdują się tu teksty ekspertów z różnych dziedzin sztuki oraz rozmowy z twórcami, którzy prowadzili warsztaty artystyczne w szkołach. Przedstawiamy również przykłady projektów zrealizowanych w ramach programu Kulthurra! oraz wypowiedzi ich autorów: uczniów i nauczycieli.

Data wydania: Warszawa 2011