Księgowa/księgowy

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje osoby na stanowisko księgowej/księgowego

Centrum Edukacji Obywatelskiej to największa edukacyjna organizacja pozarządowa w Polsce. Przy jej wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie 
z wyzwaniami współczesnego świata.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu (umowa o pracę). Okres próbny 3 miesiące
Miejsce pracy: biuro w Warszawie, Śródmieście
 
 
Obowiązki:

 • dekretowanie dokumentów kosztowych i wprowadzanie do systemu księgowego,
 • dekretowanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz wprowadzanie do systemu księgowego,
 • księgowanie innych zdarzeń (polecenie księgowania),
 • przygotowywanie zleceń bankowych, wprowadzanie przelewów w systemie bankowym,
 •  obsługa systemów bankowości elektronicznej,
 • księgowanie wyciągów bankowych oraz raportów kasowych,
 • uzgadnianie sald kont bankowych,
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami i pracownikami,
 • archiwizacja dokumentów (finansowych, kadrowych, płacowych),
 •  dokonywanie systematycznej analizy i weryfikacji zapisów na kontach księgowych pod kątem ich zgodności z rozliczeniami finansowymi projektów,
 •  przygotowywanie zestawień oraz pomoc i wsparcie przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych
 •  wsparcie przy sporządzaniu deklaracji podatkowych oraz informacji dla instytucji zewnętrznych
 •  sprawozdawczość GUS,
 • prace administracyjno-biurowe.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone kursy z zakresu księgowości potwierdzone certyfikatami,
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku księgowym,
 •  znajomość obsługi systemów księgowych (znajomość systemu Symfonia),
 • znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ZUS i prawa pracy,
 • biegła obsługa komputera,
 • zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów,
 • umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań,
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • wynagrodzenie 5000-6000 zł brutto (uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia),
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego,
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np. w urzędzie, 
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

UWAGA!!!

Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

 
POZOSTAŁE ZAPISY
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: praca1@ceo.org.pl w temacie wpisując księgowa/ księgowy.
Na zgłoszenia czekamy do 20.06.2022. Analizie poddane zostaną wszystkie zgłoszenia, lecz zastrzegamy możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na prowadzenie rekrutacji w przyszłości.

W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).
 
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO). Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
 
Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji
 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 
Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.