Koordynator/koordynatorka działań edukacyjnych wspierających szkoły w przyjmowaniu dzieci ukraińskich 

Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje 
koordynatora/koordynatorki działań edukacyjnych 
wspierających szkoły w przyjmowaniu dzieci ukraińskich 

 

Poszukujemy osoby, która jak najszybciej dołączy do zespołu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie koordynować i współtworzyć działania edukacyjne wspierające nauczycieli w przygotowaniu na przyjęcie w polskich szkołach dzieci i młodzieży z Ukrainy (kursy, webinaria, szkolenia, materiały edukacyjne, itp.).

 

Wymagania:

 • min. 2-letnie doświadczenie w koordynacji projektów (w tym rozliczaniu ich i sprawozdawczości) i zarządzaniu budżetem na kwotę minimum 100 tys. zł;
 • znajomość kontekstu współpracy ze szkołami (w szczególności z nauczycielami i nauczycielkami);
 • doświadczenie w organizacji spotkań, szkoleń, konferencji, w tym wydarzeń online;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja własnej pracy; 
 • umiejętność równoległego zarządzania wieloma procesami oraz wspierania i nadzorowania osób, które za nie odpowiadają;
 • rzetelność i umiejętność prowadzenia dokumentacji projektowej;

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość tematyki migracyjnej, międzykulturowej lub doświadczenie pracy w obszarze nauczania dzieci z doświadczeniem migracyjnym;
 • znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego;
 • doświadczenie w zakresie wydawania materiałów edukacyjnych.

Zakres odpowiedzialności:

 • tworzenie (we współpracy z ekspertami zewnętrznymi) oferty szkoleń, konferencji i webinariów przeznaczonych dla nauczycieli i dyrektorów szkół przyjmujących dzieci z Ukrainy;
 • organizowanie szkoleń, konferencji i webinariów (wsparcia online i offline)
 • tworzenie, adaptowanie i tłumaczenie (we współpracy z ekspertami zewnętrznymi) materiałów edukacyjnych wspierających nauczycieli i dyrektorów w pracy z uczniami ukraińskimi;
 • nadzór nad procesem produkcji i publikacji materiałów;
 • współpraca z kilkuosobowym zespołem projektowym; 
 • przygotowywanie raportów merytorycznych i finansowych projektu;
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym z dziennikarzami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się edukacją.

Oferujemy:

 • możliwość zaangażowania w rozwiązanie jednego z najbardziej palących wyzwań związanych z przyjęciem uchodźców z Ukrainy w Polsce – zapewnienie wysokiej jakości edukacji dzieciom i młodzieży 
 • pracę w organizacji non-profit o wieloletnim doświadczeniu, stabilnej i ugruntowanej pozycji w oświacie i ogólnopolskim zasięgu prowadzonych działań;
 • elastyczne czasowo zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w wymiarze 1 etatu;
 • ciekawe wyzwania i możliwość współpracy z zagranicznymi partnerami CEO od wielu lat zajmującymi się edukacją globalną;
 • pracę w zaangażowanym i ambitnym zespole nastawionym na współpracę;
 • zatrudnienie w siedzibie CEO w Śródmieściu Warszawy, z możliwością wykonywania części zadań w systemie pracy zdalnej.

Przebieg rekrutacji:
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres praca[at]ceo.org.pl do 14 marca br. W tytule maila proszę wpisać „Imię i nazwisko – działania edukacyjne Ukraina”. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.  
W CV prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie/kursy/szkolenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę zgłaszającą kandydaturę.
W liście motywacyjnym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te elementy Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia, które odpowiadają na przedstawione w ogłoszeniu wymagania. 

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub  maila następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.
Centrum Edukacji Obywatelskiej 
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na prowadzenie rekrutacji w przyszłości.
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO). Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.
 

Załączniki: