Koordynator/ka programu edukacji filmowej

W związku z rozwojem działań filmowych w Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukujemy koordynatora/koordynatorki do poprowadzenia dużego ogólnopolskiego projektu włączającego film w działania profilaktyczno-wychowawcze przyczyniające się do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie i oraz wspierania pozostałych inicjatyw filmowych podejmowanych przez Fundację CEO. 

Wymagania:

 • min. 2-letnie doświadczenie w koordynacji projektów z zakresu edukacji filmowej lub min. 2-letnie doświadczenie w obszarze działań wychowawczych w szkole lub min. 2-letnie doświadczenie w obszarze rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Punktowane będzie łączone doświadczenie obejmujące dwa i więcej pól;
 • doświadczenie współpracy ze szkołami (w szczególności z nauczycielami i nauczycielkami);
 • doświadczenie w tworzeniu, redagowaniu i wydawaniu materiałów edukacyjnych;
 • umiejętność tworzenia programów szkoleń i ich prowadzenia;
 • doświadczenie w organizacji spotkań, szkoleń, konferencji (mile widziane doświadczenie w organizacji szkoleń e-learningowych);
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów, tworzeniu budżetów oraz ich rozliczaniu;
 • samodzielność, dobra organizacja pracy;
 • konieczna biegła znajomość języka angielskiego
 • mile widziana znajomość nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. 

Zadania i zakres odpowiedzialności:

 • udział we współtworzeniu merytorycznej zawartości projektu;
 • rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu oraz ekspertów/ek wspierających ich realizację;
 • koordynowanie i wspieranie pracy autorów/ek i ekspertów/ek tworzących materiały edukacyjne;
 • koordynowanie i wspieranie wolontariuszy/ek zaangażowanych w realizację projektów;
 • nadzór nad procesem wydawniczym materiałów edukacyjnych;
 • tworzenie programów i prowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz internetowych dla nauczycieli/ek oraz młodzieży;
 • redagowanie treści na stronę internetową oraz obsługa mediów społecznościowych;
 • zarządzanie środkami z dotacji oraz współpraca ze specjalistą odpowiedzialnym za rozliczenia finansowe;
 • przygotowanie sprawozdań dla sponsorów projektów;
 • zbieranie wniosków i rekomendacji dotyczących projektu, nadzór nad ewaluacją prowadzoną w ramach projektów;
 • współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się działaniami profilaktyczno-wychowawczymi na rzecz szkół, organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją filmową, organizacjami i instytucjami zajmującymi się rozwojem kompetencji cyfrowych użytkowników, oraz reprezentowanie CEO na wydarzeniach branżowych z każdego z tych obszarów.

Oferujemy:

 • pracę w organizacji non profit o wieloletnim doświadczeniu, stabilnej i ugruntowanej pozycji w oświacie i ogólnopolskim zasięgu prowadzonych działań;
 • zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w wymiarze 0,8 etatu;
 • ciekawe wyzwania i możliwość prowadzenia międzynarodowego, innowacyjnego programu włączającego film w działania profilaktyczno-wychowawcze przyczyniające się do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie w ramach działań zespołu edukacji filmowej CEO, dysponującego wieloletnim, bogatym doświadczeniem na tym polu;
 • współpracę z aktywnym, twórczym zespołem, specjalistami i ekspertami edukacyjnymi;
 • współpracę z wybitnymi specjalistami w obszarze edukacji filmowej z Polski i z zagranicy;
 • możliwość doskonalenia własnych umiejętności w ramach wewnętrznych szkoleń i spotkań uczących CEO;
 • zatrudnienie w Śródmieściu Warszawy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie na adres praca2.kim@ceo.org.pl CV wraz z listem motywacyjnym do 31 marca 2020 roku

W tytule maila proszę wpisać „Praca – koordynator w zespole edukacji filmowej”. Prosimy o umieszczenie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych (poniżej).

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia rekrutacji.

 • Wiem, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając mail z informacją na adres dane osobowe@ceo.org.pl
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w rekrutacji.
 • Wiem, że moje dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
 • Wiem, że moje dane będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.
 • Wiem, że mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Wiem, że mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub maila następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.  Planowany termin zatrudnienia nie wcześniej niż 29 lutego 2020 r.

W CV prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie/kursy/szkolenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę zgłaszającą kandydaturę.

W liście motywacyjnym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te elementy Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia, które odpowiadają na przedstawione w ogłoszeniu wymagania.  Proszę również zaznaczyć w liście motywacyjnym jakim wymiarem czasu jest Pan/Pani zainteresowany/a pracą.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na prowadzenie rekrutacji w przyszłości.

W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).

W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO). Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie