Nasze projekty


Przez ponad 20 lat konsekwentnego działania na rzecz lepszej edukacji, zdobyliśmy bezcenne doświadczenie, unikatowe know-how, a także bliskie kontakty z dziesiątkami tysięcy nauczycieli, dyrektorów, uczniów i innych kluczowych osób w oświacie. Dziś możemy się poszczycić ogólnopolską siecią szkół, które, ceniąc naszą codzienną współpracę i ufając nam jako wiarygodnemu partnerowi, chętnie realizują rekomendowane przez nas przedsięwzięcia edukacyjne. Z tych zasobów korzystają firmy i instytucje, które chcą realnie przyczynić się do podnoszenia jakości edukacji w Polsce.

Wybraliśmy kilka przykładów konkretnych działań, jakie zrealizowaliśmy z różnymi partnerami. Mamy nadzieję, że zachęcą Cię do kontaktu z nami i porozmawiania o tym, jak możemy pomóc Twojej marce.

Atomowa moc z Cartoon Network

Na zlecenie Cartoon Network przygotowaliśmy cykl warsztatów „Odkryj swoją moc z Atomówkami” dla 175 dzieci z mazowieckich szkół w wieku 7-13 lat. Klientowi zależało na szybkim podjęciu w szkołach działań wpisujących się w kampanię prowadzoną przez niego równolegle w wielu krajach, dzięki którym najmłodsi mogli uświadomić sobie swoje mocne strony i budować pewność siebie.

O zrównoważonym rozwoju dla Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zależało na tym, by edukatorki i edukatorzy  leśni pogłębili swoją wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju w edukacji leśnej oraz doskonalili swoje umiejętności metodyczne. Zaproponowaliśmy im 3-miesięczny kurs na platformie internetowej oraz szkolenie stacjonarne, które umożliwiało sprawdzenie w praktyce zdobytych informacji.

Materiały edukacyjne dla Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego

Na zlecenie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego przygotowaliśmy materiały edukacyjne i infografiki dla 40 szkół biorących udział w programie PE „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego”. Opracowaliśmy również 3 różne koncepcje obchodów szkolnego Dnia Europejskiego: scenariusze gry miejskiej, debaty oraz happeningu.

Świat w 3D z National Geographic

National Geographic organizował pierwszą w Polsce wystawę 3D prezentującą 30 fotografii z najdalszych zakątków świata i zaproponował nam wzbogacenie jej o atrakcyjne działania edukacyjne. Uznaliśmy, że powinny być one na miarę innowacyjnej formuły, jaką zaproponował Klient, gdyż w ten sposób można zachęcić przedszkola oraz szkoły do odwiedzenia wystawy w ramach zajęć.

Lekcje z klimatem dla Ministerstwa Środowiska

Ministerstwo Środowiska zleciło nam przygotowanie publikacji ze scenariuszami zajęć, które wspierałyby nauczycieli w gimnazjach w podejmowaniu zagadnień związanych ze zmianą klimatu.  Zgodnie z naszą koncepcją kolejne scenariusze pokazywały nową perspektywę patrzenia na problem zmiany klimatu i uzupełniały poprzednio zdobyte wiadomości, a jednocześnie każdy z nich nadawał się do indywidualnego wykorzystania.

Wolontariat dla pracowników BGK

Wspólnie z Fundacją BGK od 2010 r. realizujemy program Młody Obywatel, pozwalający młodym ludziom angażować się na rzecz swojego najbliższego otoczenia. W jego ramach wyodrębniliśmy ścieżkę wolontariacką dla pracowników BGK, która pozwala im wykorzystywać swoje kompetencje i jest jednocześnie spójna z profilem marki. Od 2010 r. w projekt zaangażowało się już 149 pracowników.