Co robimy?

W Centrum Edukacji Obywatelskiej

  • realizujemy programy edukacyjne, które angażując kadrę nauczycielską, dyrekcje oraz uczniów i uczennice zmieniają oblicze polskich szkół

  • prowadzimy szkolenia, warsztaty dla rad pedagogicznych, kursy internetowe oraz studia podyplomowe dla nauczycielek i  nauczycieli oraz dyrektorów

  • wydajemy podręczniki do wiedzy o społeczeństwie oraz materiały edukacyjne do pracy z młodzieżą.

Najważniejszym elementem pracy CEO są programy edukacyjne – roczne lub kilkuletnie przedsięwzięcia, do których zapraszamy szkoły z całej Polski i w ramach których pomagamy wykorzystywać nowe metody pracy i poruszać z uczniami nowe tematy. W programach edukacyjnych nauczyciele otrzymują wsparcie w postaci szkoleń i materiałów, które wykorzystują w swojej pracy w klasie i szkole. W programach CEO mogą uczestniczyć zarówno pojedynczy nauczyciele, jak i całe rady pedagogiczne oraz dyrektorzy szkół.

 

Jakie tematy pomagamy poruszać w szkole?

Pomagamy szkole podejmować tematy z zakresu edukacji obywatelskiej, które uważamy za ważne społecznie (w tym ważne dla młodych ludzi), a których szkoła dotychczas nie realizowała lub robiła to w niewystarczającym stopniu; w szczególności takie, które pomagają młodym ludziom zrozumieć innych ludzi i otaczający ich świat – podpowiadamy jak analizować media i filmy, jak zrozumieć politykę, jak przyglądać się migracjom, czy zmianom klimatu, jak budować lokalne wspólnoty i angażować się w ramach wolontariatu.

 

Jakie metody pracy proponujemy?

Upowszechniamy w szkołach metody promujące partnerstwo między uczniem a nauczycielem, zakładające realne działanie oraz osobiste doświadczenie ucznia – podpowiadamy jak stosować ocenianie kształtujące zamiast stopni, jak realizować z uczniami społeczne i badawcze projekty edukacyjne, pomagamy uczyć przed doświadczenie, eksperyment i dociekanie, inspirujemy do uczenia poprzez współpracę i wzajemne nauczanie.

 

Jaką kulturę pracy szkoły chcemy budować?

Pomagamy tworzyć kulturę pracy szkoły stawiającą proces uczenia się uczniów w centrum oraz kulutrę opartą o systematyczną współpracę, wzajemne uczenie i wspieranie się nauczycieli i dyrektora szkoły. Jesteśmy przekonani, że szkoła i wszystkie procesy edukacyjne powinny być budowane na dobrych relacjach pomiędzy uczniami i nauczycielami. Promujemy w szkołach kulturę opartą na wartościach CEO - szacunku, współpracy, zaangażowaniu i uczeniu się

Inspirujemy do refleksji o tym, czym jest uczenie się – chcemy, by szkoła, uwzględniając całość doświadczenia ucznia w szkole,  budowała podmiotowość młodego człowieka, wspierała go w rozwoju oraz kształtowała jego społeczne i obywatelskie zaangażowanie poprzez wszystkie realizowane na co dzień sytuacje edukacyjne.

Pracujemy i rozwijamy się z myślą o całym systemie edukacji. Staramy się, aby nasze interwencje w  konkretnych placówkach przekładały się także na sytuację w tych szkołach, w których nie jesteśmy bezpośrednio obecni.