Asystentka/asystent koordynatorki w dziale Kultura i Media

Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje Asystentki/Asystenta Koordynatorki w dziale Kultura i Media 

 

Poszukujemy osoby, która w maju 2022 r. dołączy do działu „Kultura i Media” i będzie wspierać działania w obszarze edukacji czytelniczej i językowej.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała m.in. możliwość współtworzyć ogólnopolskie wydarzenie „Noc Bibliotek” oraz inne działania skierowane do bibliotekarek i bibliotekarzy, a także nauczycielek i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz polonistek i polonistów. 
 
 
Oczekujemy:

 • zainteresowania kulturą współczesną, w tym literaturą;
 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy, samodzielności i rzetelności;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu Office;
 • doświadczenia w prowadzeniu i organizacji spotkań – warsztatów, webinariów, konferencji – online i stacjonarnych;
 • wysokich kompetencji językowych oraz umiejętności prowadzenia komunikacji w mediach społecznościowych - na FB i Instagramie;
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w koordynacji projektów (w tym w prowadzeniu dokumentacji projektowej, rozliczeniach i sprawozdawczości);
 • znajomość programów i narzędzi graficznych;
 • zainteresowanie grami i grywalizacją;
 • znajomość kontekstu współpracy z bibliotekami i szkołami oraz rynku wydawniczego.

Zakres odpowiedzialności:

 • bieżące wspieranie koordynatorki w działaniach w obszarze programowym Otwieraj na kulturę; 
 • organizacja warsztatów, kursów internetowych, szkoleń, webinariów;
 • wsparcie w działaniach promocyjnych i komunikacyjnych (w tym aktualizacja i redagowanie treści na stronach internetowych - Wordpress oraz w mediach społecznościowych - FB, Instagram);
 • wsparcie w tworzeniu i publikowaniu materiałów edukacyjnych i promocyjnych;
 • wsparcie w rekrutacji uczestników i uczestniczek projektów oraz bieżący kontakt z nimi;
 • aktywne uczestnictwo w działaniach realizowanych przez zespół CEO.
   

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w wymiarze 1/2 etatu z wynagrodzeniem w wysokości 4030-4380 zł brutto (kwota dla pełnego etatu) - zależnie od kompetencji i samodzielności, do końca 2022 roku, z możliwością przedłużenia;
 • pracę w trybie hybrydowym, elastyczną czasowo, z możliwością pracy z biura znajdującego się w Śródmieściu Warszawy;
 • pracę w organizacji pozarządowej o wieloletnim doświadczeniu, stabilnej i ugruntowanej pozycji i ogólnopolskim zasięgu prowadzonych działań;
 • współpracę z twórczym, zaangażowanym zespołem nastawionym na współpracę - specjalistami i ekspertami edukacyjnymi oraz licznymi partnerami;
 • ciekawe wyzwania, możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w pracy projektowej przy rozwijaniu ogólnopolskiego programu w licznym gronie partnerów.

 
Przebieg rekrutacji:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz wykonanym zadaniem (opis poniżej) na adres praca.kim@ceo.org.pl do 3 maja br. W tytule maila proszę wpisać „Praca – asystent/ka „Otwieraj na kulturę”. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Zadanie rekrutacyjne: 

Zaproponuj program i budżet 2-dniowych warsztatów w Warszawie dla 30 bibliotekarek/bibliotekarzy z całej Polski. Objętość: max 2 standardowe strony A4. 

   
W CV prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie/kursy/szkolenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę zgłaszającą kandydaturę.

W liście motywacyjnym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te elementy Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia, które odpowiadają na przedstawione w ogłoszeniu wymagania.   
Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub  maila następującej zgody:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych.
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na prowadzenie rekrutacji w przyszłości.
 
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).

 
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO). Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.

 
Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji
 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

 
Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.