Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Inne

Zgłoś siebie lub innego nauczyciela do Nagrody „Za naprawianie świata”

To już ostatnie dni, w których możesz zgłosić siebie lub inną osobę do nagrody im. I. Sendlerowej „Za naprawienia świata”. Laureat lub laureatka otrzyma 15 000 zł!

Nagrodę im. I. Sendlerowej „Za naprawienia świata” przyznajemy nauczycielkom i nauczycielom, dzięki którym młodzi ludzie uczą się zrozumienia dla różnorodności i szacunku do innych. Doceniamy osoby, które rozwijają taką postawę nie tylko u uczniów i uczennic, lecz także w swoim lokalnym środowisku.

Kto może wysłać zgłoszenie do Nagrody 

Jeśli jesteś nauczycielką lub nauczycielem, możesz zgłosić do Nagrody swoją kandydaturę. Bardzo Cię do tego zachęcamy! Kandydatki i kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać także:

Jak wybieramy laureatkę lub laureata

Ze wszystkich zgłoszeń kapituła konkursowa wybiera do 10 osób nominowanych. Spośród nich jednego laureata lub laureatkę. Otrzyma on/ona nagrodę główną w wysokości 15 000 zł, resztę osób nominowanych uznaje się za wyróżnionych.

Więcej informacji o Nagrodzie na www.uczotwartosci.ceo.org.pl

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych rozumianych jako otrzymywanie newslettera oraz informacji o produktach i usługach edukacyjnych oferowanych przez CEO, poprzez przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail [zg. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)]. Nasza polityka prywatności