Aktualności

Wzmocnienie samorządności lokalnej w Ukrainie poprzez zwiększenie zaangażowania mieszkańców i podejmowanie – we współpracy z władzami lokalnymi - decyzji na rzecz miejsca, w którym żyją - to cele projektu Aktywna Hromada, realizowanego od 30 maja 2016 do 15 marca 2017 przez CEO we współpracy z ukraińską Fundacją XXI.
Portal Działasz.pl po raz trzeci zorganizował konkurs minigrantowy „Wkrętak! Wkręć siebie i innych w działanie!”. Spłynęło ponad 30 wniosków, a cztery z nich zostały nagrodzone minigrantem 1000 zł. Wyróżnione zespoły realizowały swoje projekty od listopada do marca. Czas na pokazanie rezultatów. Sami zobaczcie!
Europejski Uniwersytet Latający rusza w Polskę! Odwiedzimy 15 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, by rozmawiać o praktycznym wymiarze członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za stan powietrza, jakim oddychamy. Dlatego realizujemy projekt „Weź oddech na Mazowszu”, w którym nauczyciele i młodzież z 15 szkół zdobywają wiedzę, jak przeciwdziałać niskiej emisji oraz otrzymają materiały edukacyjne ułatwiające rozmowy z lokalną społecznością na temat jakości powietrza.
25-27 lutego 2017 w podkijowskim Irpieniu odbyły się wizyty studyjne oraz konferencja podsumowująca program Aktywna Hromada, który prowadziliśmy od czerwca 2016 wspólnie z ukraińską fundacją "Europe XXI". 

Strony