Aktualności

Z przeprowadzonych przez nas w czerwcu tego roku badań wynika, że odbudowa motywacji do nauki w szkole to jedno z najważniejszych wyzwań, z którymi będziemy mierzyć się w konsekwencji wielomiesięcznej edukacji zdalnej. Pierwsze dni spędzone w stacjonarnej szkole, warto wykorzystać do tego, by taką motywację wzmocnić i zbudować jej solidne podstawy na cały ten rok. W ramach webinarium otwierającego działania Centrum Edukacji Obywatelskiej na rok 2021/2022 wspólnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób dobrze skutecznie zorganizować ten czas.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty programów, warsztatów i kursów, która została przygotowana z myślą o roku szkolnym 2021/2022. Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej jest możliwa niezależnie od warunków pracy szkoły (stacjonarnych, hybrydowych lub zdalnych). Zadbaliśmy także o to, by z naszego wsparcia mogły skorzystać szkoły zlokalizowane w małych i dużych miastach, szkoły wiejskie oraz młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Stawiamy na przyjazne materiały oraz praktyczne wskazówki i rozwiązania, aby wszyscy zainteresowani mogli bez przeszkód korzystać z naszej oferty! Ilość miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś!
Zapraszamy do lektury opracowania „Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?”, w której prezentujemy wyniki badania przeprowadzonego wśród nauczycieli i uczniów w pierwszych dniach po powrocie do szkoły. Raport jest kolejnym z działań podejmowanych przez naszą fundację w odpowiedzi na kryzys edukacji spowodowany pandemią koronawirusa i stanowi nasz wkład w dyskusję o przyszłości polskiej szkoły.
Nasze trwające od 7 do 17 czerwca wydarzenie online skierowane do nauczycieli, nauczycielek, dyrektorów, dyrektorek, uczniów i uczennic oraz wszystkich zainteresowanych mądrą edukacją. Motywem przewodnim spotkania jest wspólnota. Będziemy rozmawiać mi. in. o tym, jak zmieniło się jej znaczenie po długim okresie zdalnego funkcjonowania szkoły. W programie znalazły się m.in. webinarium "Odpornej szkoły", podczas którego zdalną szkołę skomentują uczniowie i uczennice, konferencja dla wychowawców i wychowawczyń klas, warsztaty dotyczące prowadzenia lekcji historii, równości płci w szkołach oraz aktywności społecznej uczniów. W ramach Dni CEO odbędzie się tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych oraz niezwykle ciekawa rozmowa o kształceniu kompetencji proinnowacyjnych w szkole. Serdecznie zapraszamy!
Szanowni Państwo, powrotowi do stacjonarnej szkoły towarzyszą rozmaite emocje, wyzwania i zadania. By skutecznie wspierać Was w radzeniu sobie z nimi, chcemy dowiedzieć się więcej o Waszych doświadczeniach z pierwszych dni w szkole. Przygotowaliśmy krótką (10 minut) anonimową ankietę: dla nauczycielek i nauczycieli oraz dla uczniów i uczennic (z kl. 6-8 szkoły podstawowej oraz szkół średnich). Prosimy Was o jej wypełnianie (bez względu na to, czy bierzecie udział w naszych programach, czy nie) oraz przekazanie wszystkim zainteresowanym nauczycielkom, nauczycielom oraz młodym ludziom. Dzięki wypełnieniu ankiety pomożecie nam udoskonalić oferowane przez nas wsparcie oraz przyczynicie się do tego, że głos nauczycieli, nauczycielek oraz uczniów i uczennic będzie silniej słyszany w rozmowie o edukacji.

Strony