Aktualności

Dyrektorów i wicedyrektorów szkół zapraszamy do nowej edycji Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, które ruszają w lutym. Rekrutacja trwa.
Do 9 września trwają zapisy na nowy kurs Szkoły Uczącej Się, jak wykorzystywać w pracy entuzjastycznie przyjmowaną przez nauczycieli metodę nauki z wykorzystaniem oceniania kształtującego - OK Zeszyt.
Nowa edycja projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! czeka na uczniów i nauczycieli z kursami internetowymi, grami filmowymi, konkursami na etiudy filmowe i recenzje.
Zapraszamy do programów wspierających szkolną demokrację, rozwój samorządności uczniowskiej i aktywności młodych ludzi - Szkoła Demokracji i Samorządy mają głos.

Strony