Aktualności

Zapraszamy do lektury opracowania „Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?”, w której prezentujemy wyniki badania przeprowadzonego wśród nauczycieli i uczniów w pierwszych dniach po powrocie do szkoły. Raport jest kolejnym z działań podejmowanych przez naszą fundację w odpowiedzi na kryzys edukacji spowodowany pandemią koronawirusa i stanowi nasz wkład w dyskusję o przyszłości polskiej szkoły.
Nasze trwające od 7 do 17 czerwca wydarzenie online skierowane do nauczycieli, nauczycielek, dyrektorów, dyrektorek, uczniów i uczennic oraz wszystkich zainteresowanych mądrą edukacją. Motywem przewodnim spotkania jest wspólnota. Będziemy rozmawiać mi. in. o tym, jak zmieniło się jej znaczenie po długim okresie zdalnego funkcjonowania szkoły. W programie znalazły się m.in. webinarium "Odpornej szkoły", podczas którego zdalną szkołę skomentują uczniowie i uczennice, konferencja dla wychowawców i wychowawczyń klas, warsztaty dotyczące prowadzenia lekcji historii, równości płci w szkołach oraz aktywności społecznej uczniów. W ramach Dni CEO odbędzie się tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych oraz niezwykle ciekawa rozmowa o kształceniu kompetencji proinnowacyjnych w szkole. Serdecznie zapraszamy!
Szanowni Państwo, powrotowi do stacjonarnej szkoły towarzyszą rozmaite emocje, wyzwania i zadania. By skutecznie wspierać Was w radzeniu sobie z nimi, chcemy dowiedzieć się więcej o Waszych doświadczeniach z pierwszych dni w szkole. Przygotowaliśmy krótką (10 minut) anonimową ankietę: dla nauczycielek i nauczycieli oraz dla uczniów i uczennic (z kl. 6-8 szkoły podstawowej oraz szkół średnich). Prosimy Was o jej wypełnianie (bez względu na to, czy bierzecie udział w naszych programach, czy nie) oraz przekazanie wszystkim zainteresowanym nauczycielkom, nauczycielom oraz młodym ludziom. Dzięki wypełnieniu ankiety pomożecie nam udoskonalić oferowane przez nas wsparcie oraz przyczynicie się do tego, że głos nauczycieli, nauczycielek oraz uczniów i uczennic będzie silniej słyszany w rozmowie o edukacji.
Po roku od wybuchu pandemii jesteśmy już inni. Przed nami więc nie tyle powrót, ile ponowne spotkanie i stworzenie szkoły, która trochę lepiej służyłaby zmęczonym pandemią uczniom i uczennicom i niemniej spracowanym nauczycielkom i nauczycielom. W ramach cyklu „Odporna szkoła” wspieramy nauczycieli oraz dyrekcje szkół w przygotowaniu do powrotu do stacjonarnej szkoły i podsumowaniu doświadczeń ostatniego roku. Bardzo zachęcamy Was do śledzenia naszego bloga i profilu na Facebooku. Znajdziecie tam materiały i wskazówki, które pomogą spokojnie i uważnie wejść w nowy okres pracy z uczniami.
Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli nadal pomagać szkołom dostosowywać ich działania do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej.  Chcesz, by młodzi ludzie bez względu na okoliczności mogli uczyć się ciekawie? Przekaż swój 1% Centrum Edukacji Obywatelskiej! KRS 0000052758

Strony