Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej
Wszystkim Dyrektorom i Nauczycielom dziś szczególnie życzymy siły i wytrwałości w działaniach i poczucia sensu swojej pracy każdego dnia. A edukacja narodowa niech będzie po prostu mądrą. ciekawą edukacją każdego ucznia w każdej polskiej szkole. Dzięki Wam!
Chcecie, by uczniowie i uczennice mieli wpływ na to, co dzieje się w waszej szkole? By podejmowali inicjatywę i aktywnie działali? Również wasza szkoła może zostać Szkołą Demokracji i uzyskać certyfikat.
Za nami XI Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w Gdańsku z rekordową liczbą ponad 1000 uczestników. CEO brało aktywny udział w wielu wydarzeniach kongresowych jako partner merytoryczny. Polecamy relację Danuty Sterny.
16-17 listopada zapraszamy do Warszawy na konferencję wspierającą dyrektorów i ich szkoły w rozwoju jakości uczenia się i nauczania. Temat konferencji: „Dyrektor – Rada Pedagogiczna – Uczenie się i nauczanie jako trzy płaszczyzny rozwoju szkoły". Zgłoszenia do 6 listopada.
Dyrektorów, którzy chcą uczynić z nauczycieli prawdziwych sojuszników w rozwijaniu szkoły, zapraszamy na sympozjum przygotowane przez dyrektorów szkół – konsultantów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Termin: 21 października, miasta: Lublin, Wrocław, Malbork.

Strony