Znamy laureatów konkursu grantowego na rzecz otwartego społeczeństwa obywatelskiego!

W Centrum Edukacji Obywatelskiej niezmiennie wierzymy, że kluczem do zmiany jest współpraca i solidarność. Dlatego jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że nasz program „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” tworzymy razem z sześcioma innymi państwami Unii Europejskiej, a teraz także z trzema organizacjami z Polski, które działają na rzecz budowania otwartych społeczności!

 

Naszym wspólnym celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnorodność i punkty widzenia, inkluzywnego, sprawiedliwego, w którym liczy się każdy i każda. Razem chcemy działać na rzecz integracji, popularyzacji wielostronnego dialogu oraz podnosić świadomość na temat migracji jako globalnego zjawiska oraz indywidualnych losów migrantów i migrantek. Dlatego dzisiaj z wielką radością przedstawiamy laureatów konkursu grantowego organizowanego przez CEO oraz naszych przyszłych partnerów działań:

  • Fundacja Ocalenie - prowadzi wiele działań skierowanych zarówno do cudzoziemców mieszkających w Polsce, jak i do Polaków i Polek; wspierają migrantów i migrantki, edukują, współpracują ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, firmami.  

  • Fundacja dla Wolności - działa na rzecz szeroko rozumianej Wolności i wspiera inicjatywy prowadzące do jej poszerzania.

  • Fundacja Strefa WolnoSłowa - ma na celu organizację działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych nastawionych na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy, podejmowanie inicjatyw na granicy sztuki i interwencji społecznej, poruszające aktualne problemy w Polsce, Europie i na świecie, działania artystyczne angażujące osoby z różnych grup społecznych, umożliwiające spotkanie poprzez sztukę.

Organizacje te realizują trzy działania, które wnoszą nowe pomysły i nowych odbiorców do naszego programu:

 

1. Akademia Wielokulturowego Aktywizmu

 

To projekt, który ma na celu pokazanie, że młodzież z doświadczeniem migracji ma realny wpływ na otaczającą ją rzeczywistość, może inicjować zmiany w obszarach, które według niej wymagają usprawnień i wprowadzać je w życie. 

 

Grupa sześćdziesięciu młodych ludzi z doświadczeniem migracji w wieku od 13 do 25 lat weźmie udział w serii warsztatów w formie zjazdów weekendowych (od października do stycznia), w ramach których uczestnicy i uczestniczki zostaną zapoznani z ideą, formami aktywizmu, identyfikowaniem problemów w swoich społecznościach, podstawami tworzenia projektów, odpowiedzią na nie, zasadami budżetowania, pozyskiwania partnerów, sojuszników, planowania działań. 

 

Następnie uczestnicy i uczestniczki pracując w grupach przy wsparciu mentorskim i finansowym stworzą koncepcje własnych projektów społecznych i wprowadzą je w życie. 

 

Projekty będą realizowane od marca do końca maja 2022. W czerwcu, w Światowym Dniu Uchodźcy, odbędzie się otwarte wydarzenie końcowe podsumowujące rezultaty projektów oraz pracy wykonanej podczas Akademii.

 

2. Etnoliga+

 

Jest to kontynuacja działającego od 2010 roku autorskiego programu integracji międzykulturowej poprzez sport.

 

Osią działań jest amatorska liga piłki nożnej, którą wyróżnia m.in. to, że (a) jest bezpłatna, (b) każdą drużynę tworzą kobiety i mężczyźni z różnych krajów i środowisk, w tym osoby zagrożone wykluczeniem z powodu pochodzenia, ubóstwa, płci czy orientacji seksualnej, (c) przyjmuje nie tylko całe drużyny, ale też zgłoszenia indywidualne, (d) nie ma nagród rzeczowych, wszyscy dostają medale, a najważniejsze wyróżnienie to Puchar Fair Play, (e) uczestnicy współodpowiadają za przebiegu projektu oraz (f) angażują się w wolontariat na rzecz dzieci uchodźców.

 

Tej jesieni w Warszawie rozegrana zostanie 23. edycja Etnoligi: 3 miesiące, 10 weekendów, 80 meczy, ok. 400 osób w wieku 16-35 lat, w tym 200 migrantów i 100 kobiet. Spośród cudzoziemców i cudoziemek wybranych zostanie ośmiu bohaterów do reportaży wideo, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z migracją i integracją poprzez sport. Filmy będą promować konkurs dla młodzieży na własny mini-projekt sportowo-integracyjny. Bohaterowie filmów wezmą udział w indywidualnym procesie rozwojowym, który przygotuje ich do prowadzenia (wspólnie z ekspertem) zajęć dla młodzieży. 12 warsztatów zostanie zorganizowanych w klubach sportowych na terenie Mazowsza. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do Warszawy na finałowy turniej z udziałem uczestników Etnoligi.

 

3. Azyl PL

 

Projekt polega na organizacji partycypacyjnego procesu szkoleniowego dla młodych aktywistów i aktywistek z małych ośrodków miejskich pt. "Szkoła o migracji" oraz na stworzeniu, razem z osobami migranckimi i uchodźczymi, wydarzeń i narzędzi kulturalno-edukacyjnych. Projekt skierowany będzie do osób, które chciałyby w swoim otoczeniu zainicjować działania dla i z migrantami i migrantkami oraz przyczyniać się szerzenia historii migrantów i migrantek oraz rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb i problemów, z jakimi mierzą się osoby przybywające do Polski i Europy. 

 

W “Szkole o migracji” udział weźmie piętnaścioro uczestników i uczestniczek, którzy we współpracy z ekspertami i ekspertkami w dziedzinie migracji poznają twórcze działania partycypacyjne oparte o metody storytellingu, komunikacji międzykulturowej, edukacji antydyskryminacyjnej, nowych mediów. Każdy z uczestników i uczestniczek Szkoły będzie miał i miała szansę pracy nad własnym wydarzeniem z bliską sobie społecznością migrancką, uzyska wsparcie merytoryczne i finansowe, aby w czasie trwania projektu zorganizować co najmniej jedno wydarzenie. Na Światowy Dzień Uchodźcy zostanie przygotowane wspólne wydarzenie, które odbywać się będzie symultanicznie we wszystkich miejscowościach pochodzenia uczestników i uczestniczek Szkoły. 

 

Szkoła o migracji zakończy się stworzeniem przez uczestników i uczestniczki podcastu radiowego o migracji oraz towarzyszących mu scenariuszy wydarzeń, które rozdystrybuowane zostaną wśród szkół, centrów kultury i ngosów.

 

***

Konkurs regrantingowy projektu “I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany jest i finansowany ze środków Unii Europejskiej. W sumie na opisane powyżej działania przeznaczone zostało ponad 250 tysięcy złotych.

 

Treść projektów wyraża jedynie poglądy autorów i autorek i nie może być utożsamiania z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.