Szkoła dla Innowatora - wyniki rekrutacji

Rekrutacja do projektu "Szkoła dla Innowatora" rozpoczęła się 3 grudnia 2019 roku i składała się z kilku etapów. W pierwszym szkoły zgłaszały się poprzez wypełnienie formularza online. Zgłoszenia były następnie weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz oceniane niezależnie przez dwóch ekspertów. W ten sposób z 402 zgłoszeń, wyłonione 373 spełniające wymogi formalne, a następnie na podstawie sumy ocen ekspertów wybrano 67 szkół, które przeszły do drugiego etapu. 

 

W ramach drugiego etapu przeprowadzono rozmowy z dyrektorami i dyrektorkami oraz wybranymi nauczycielami i nauczycielkami. Rozmowy miały na celu poznanie ich motywacji do udziału w projekcie oraz wizję danej szkoły jako przyszłej “szkoły dla innowatora”. Wybierając 20 szkół, które znalazły się na ostatecznej liście, kierowano się przebiegiem tej rozmowy. Uwzględniono także konieczność zapewnienia zróżnicowania szkół według województwa, liczby uczniów uczniów, wielkości miejscowości i doświadczenia. 

 

Bardzo dziękujemy za tak liczne zainteresowanie projektem. Nie ma chyba niczego, co mogłoby nas bardziej zmobilizować do działania niż tak duże zainteresowanie projektem i współpracują z nami. 

 

Lista zakwalifikowanych szkół oraz więcej infomracji o projekcie dostępne na stronie www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl