Odpowiedz na wyzwania tego roku szkolnego przy wsparciu CEO!

Zaczął się kolejny rok szkolny, w którym nauczyciele i nauczycielki będą mierzyć się z licznymi wyzwaniami będącymi konsekwencją epidemii koronawirusa. Zapraszamy Was do wysłuchania nagrania z naszego corocznego webinarnium, podczas którego mówimy o tym, jak Centrum Edukacji Obywatelskiej może wspierać Was w radzeniu sobie z nimi.

 

Z tego nagrania dowiecie się:
 - Co może pomóc młodym ludziom odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości, która w ostatnim czasie nie zawsze jest przewidywalna i bezpieczna?
- Jak zaangażować uczniów i uczennice w prowadzone zajęcia i w życie szkoły?
- Jakie tematy poruszać podczas lekcji, by zaciekawić nimi młodych ludzi?
- Czy i jakie metody nauczania będą skuteczne bez względu na warunki pracy szkoły?

 

W czasie pandemii uczniowie i uczennice doświadczają nieufności, bezradności a nawet rozczarowania otaczającym ich światem. Wyraźnie dostrzegają wyzwania nie tylko szkolne i lokalne, lecz także globalne (takie jak migracje) oraz klimatyczne. Jednocześnie przestrzeń szkolna stała się miejscem, w której zajmujemy się trudnymi emocjami i sytuacjami w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej. Nauczyciele i nauczycielki widzą potrzebę rozwijania i dostosowania warsztatu pracy do zmienionej rzeczywistości.

 

O wszystkich tych wyzwaniach i proponowanych przez nas rozwiązaniach merytorycznych pomocnych w ich kontekście rozmawialiśmy podczas spotkania.Jest to nie tylko okazja do zyskania nowej perspektywy patrzenia na ten rok szkolny, ale także do poznania bliżej naszej oferty programowej. Webinarium skierowane jest do wszystkich nauczycieli i nauczycielek niezależnie od poziomu i nauczanego przedmiotu.

 

Poprowadziła je Elżbieta Krawczyk, członkini zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jej gościniami i gośćmi są:
Karolina Giedrys-Majkut - szefowa zespołu edukacji filmowej w Centrum Edukacji Obywatelskiej, fundraiserka, trenerka i autorka tekstów eksperckich, w szczególności z zakresu psychoedukacji poprzez film.
Michal Tragarz - szef działu Aktywności Społecznej i Obywatelskiej w CEO, zajmuje się programami wspierającymi samorządność uczniowską i szkolną demokrację, autor materiałów na ten temat.
Monika Komisarczyk - nauczycielka języka polskiego i edukacji medialnej w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebnicy, zaangażowana w projekty Centrum Edukacji Obywatelskiej z zakresu edukajci globalnej, medialnej i filmowej.
Edyta Wąsik - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski w Lublinie. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako trenerka w programie "Szkoła ucząca się".
Katarzyna Grubek - szefowa dzialu Kultura i Media, w którym wspiera realizację projektów z zakresu edukacji kulturalnej, medialnej, filmowej i antydyskryminacyjnej, autorka materiałów edukacyjnych, animatorka kultury i trenerka.  

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOT. UDZIAŁU W PROGRAMACH CEO
PREZENTACJA Z OFERTĄ CEO I PRZYKŁADAMI JEJ WYKORZYSTANIA W SZKOLE