Młodzież zadaje firmom niewygodne pytania o wpływ ich działalności na klimat