Dołączyliśmy do kampanii na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Dnia 24 września wystartowała ogólnopolska kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju – Dobre Cele. Ma pokazać Polakom jak codziennymi wyborami i działaniami przyczynić się do lepszej przyszłości planety i poprawy jakości życia. Jej organizatorem jest Kampania 17 Celów. Centrum Edukacji Obywatelskiej, które od lat działa na rzecz Celów przez zachęcanie do poruszania w szkole tematyki zrównoważonego rozwoju, zostało partnerem kampanii.

 

Badanie świadomości Polaków przeprowadzone przez CSR Consulting we współpracy z Bankiem BNP Paribas pokazało, że zrozumienie pojęć Agenda 2030, zrównoważony rozwój oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju wśród konsumentów i konsumentek jest bardzo niskie. Jednocześnie wysoka jest świadomość potrzeby działania na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości życia. W badaniu konsumenci wyraźnie wskazali, że do działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju brakuje im praktycznej wiedzy - po prostu nie wiedzą, co mają robić!

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego misją jest przygotowywanie młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata, od wielu lat wdraża programy edukacyjne dla szkół, tworzy kursy i szkolenia oraz materiały edukacyjne. Te pomagają młodym ludziom zrozumieć globalne współzależności oraz wdrażać działania - zarówno indywidualnie, jak i w społeczności szkolnej i lokalnej - na rzecz lepsze, bardziej sprawiedliwego świata dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek globu.

 

W ramach kampanii CEO zostało partnerem celów:

4. Dobra Jakość Edukacji

10. Mniej nierówności

13. Działania w dziedzinie klimatu

 

Zapraszamy na stronę kampani dobrecele.pl, gdzie znajdziecie informacje o Celach, wskazówki, jak działać na rzecz Celów oraz nasze materiały.

 

Zachęcamy też do poruszania tematu zrównoważonego rozwoju na Waszych lekcjach.

Wskazówki, inspiracje i polecane materiały znajdziecie w artykule “Szkoła zrównoważonego rozwoju”.